21. oktobra sta predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič in dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad podelila Krkine nagrade za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela 31 mladim raziskovalcem, med njimi jih je 5 prejelo veliko Krkino nagrado. Krkina nagrajenka je tudi Tanja Zupan z njenim magistrskim delom, ki ga je opravljala kot študentka Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo.

Na Krkine nagrade se lahko prijavi vsak, ki pridobi pisno dovoljenje mentorjev in somentorjev. Tanja Zupan je 30. septembra uspešno zagovarjala njeno magistrsko nalogo z naslovom Vpliv kokaprina in makrocipina na biofilm listerije, ki jo je izdelala pod mentorstvom viš. znan. sod. dr. Jerice Sabotič in somentorstvom doc. dr. Gregorja Gunčarja na Institutu Jožef Stefan, Oddelek za biotehnologijo. Novopečena magistrice biokemije, ki sicer živi na Jelovem, se je z njeno magistrsko nalogo prijavila na Krkine nagrade.

"V nalogo je bilo vloženega veliko truda, odrekanja in ogromno ur preživetih v laboratoriju in za računalnikom. Zahvalila bi se viš. znan.sod. dr. Jerici Sabotič, dr. Niki Janežič, Aleksandru Sebastijanoviču in Petri Čotar, ki so mi omogočili izvedbo naloge in mi poleg družine tekom dela stali ob strani in bili vedno pripravljeni pomagati," je ob tem dejala Tanja Zupan.

O čem je pisala - zanimivo in predvsem razumljivo zlasti strokovnjakom s področja kemije

Kratek povzetek magistrske naloge:

Bakterije pogosto rastejo v obliki biofilma, ki jim omogoča rast na različnih površinah in ima pomembno vlogo pri preživetju bakterij v okolju. V biofilmu se bakterije obdajo z zunajceličnim matriksom, v katerem so pomemben sestavni del polisaharidi in različni encimi. Pri delu smo uporabili bakterije Listeria innocua, ki se pogosto uporabljajo kot modelni organizem za patogeno vrsto Listeria monocytogenes. Biofilmi listerije so običajno v literaturi opisani kot monoslojni, pri našem delu pa smo opazili, da tvori tudi dvosloj in večslojne strukture, podobne piramidam. Proteini iz gob predstavljajo razmeroma neraziskano skupino proteinov z edinstvenimi lastnostmi. Med njimi izstopajo inhibitorji peptidaz in lektini, med katerimi sta tudi kokaprin in makrocipin. Kokaprin (KKP1) je majhen protein, izoliran iz gobe Coprinopsis cinerea in deluje kot inhibitor cisteinskih in aspartatnih peptidaz ter lektin. Makrocipin (Mcp1) pa je inhibitor cisteinskih peptidaz iz gobe Macrolepiota procera. Želeli smo preveriti, kakšen vpliv imajo ti proteini na razvoj biofilma listerij. V bakterijskem ekspresijskem sistemu smo pripravili rekombinantne proteine Mcp1, KKP1 in štiri mutante KKP1 (KKP1-N22R, KKP1-D47R, KKP1-FH32EE, KKP1-G13E). Z merjenjem inhibitorne aktivnosti za encim papain smo potrdili inhibitorno aktivnost makrocipina, z encimoma papain in pepsin pa smo preverili inhibitorno aktivnost za KKP1 in njegove mutante. Med njimi je izstopal mutant KKP1-N22R, pri katerem smo uspešno spremenili reaktivno mesto za inhibicijo papaina. S tem smo nakazali, da ima kokaprin ločena mesta za inhibicijo cisteinskih in aspartatnih peptidaz. Z analizo nativne poliakrilamidne gelske elektroforeze smo pokazali, da se KKP1 in njegovi mutanti povezujejo v oligomere. Za preverjanje vpliva izoliranih proteinov iz gob na biofilm bakterije L. Innocua smo pripravili bakterije, ki so izražale reporterski protein DsRED Express. Ugotovili smo, da tako kokaprin kot makrocipin povzročita zmanjšano adhezijo bakterij na polistiren. Opazili smo tudi viden učinek kokaprina na razbijanje statičnega biofilma in učinek makrocipina na razbijanje dinamičnega biofilma. Na adhezijo bakterij na substrat in na razbijanje zrelega statičnega biofilma imajo močnejši vpliv od KKP1 tri njegovi mutanti KKP1-N22R, KKP1-FH32EE in KKP1-G13E. Ti spremenjeni aminokislinski ostanki se nahajajo na isti strani protein KKP1, zato sklepamo, da se tam nahaja mesto, ki je pomembno za vezavo KKP1 na bakterije L. innocua. Pokazali smo, da oba testirana proteina iz gob, makrocipin in kokaprin, različno vplivata na različne faze razvoja biofilma listerij.

"Na razpis za 52. Krkine nagrade se je prijavilo veliko mladih raziskovalcev s svojimi deli. V veliko čast in ponos mi je, da so v Skladu Krkinih nagrad prepoznali pomembnost in potencial moje naloge in mi podelili to izjemno nagrado," je svoja občutja opisala mlada strokovnjakinja s področja biokemije.

Preberite še več člankov - Zanimivosti

Prvorojenka iz radeške občine je Meta

V prvih dneh januarja je zanimiv podatek, kdo so otroci, ki so kot zadnji v izteklem koledarskem letu privekali na svet in seveda, prvi rojen v ravno začetem letu. Po podatkih, ki so jih posredovali...

V štirih urah je 60 ljudi zbralo 27 litrov krvi

Danes je življenjsko tekočino v Radečah prišlo daroval 71 človekoljubnih posameznikov, ki verjamejo, da s to gesto storijo nekaj dobrega. Kar je tudi res. Kri je namreč vsakodnevno nujno...

Majhni po številčnosti, a veliki po energiji in slogi - srečali so se 10-ič!

Preteklo soboto se je odvilo srečanje vaščanov treh vasi: Brunške Gore, Rudne vasi in Brunka , in sicer že jubilejnih desetič. Kljub temu, da se družabnega dogodka večinoma udeležijo prebivalci...

Matjaž pridobil državno licenco in postal inštruktor osnovnega šolanja psov

Matjaž Kukuruzovič , ki ga vsi dobro poznamo kot prodajalca na radeški poslovalnici Petrola, je 10. junija uspešno opravil izpit za inštruktorja osnovnega šolanja psov in v okviru izobraževanja...

Štala na Svibnem prizorišče srečanja po 50 letih

Na Svibnem so se na pobudo nekaj nekdanjih učenk in učencev zbrali tisti, ki so osnovno šolo zaključili v času, ko je v njihovi domači šoli pouk potekal še za vseh osem razredov. Od leta 1972 otroci...

Veselega srca in s pesmijo ohranjajo običaj jurjevanja

Minulo nedeljo so na predvečer godovnega dne sv. Jurija Vrhovčani popestrili zgodnje popoldne in večer sokrajanom s pohajkovanjem od hiše do hiše širom celotne vrhovške krajevne skupnosti, ob tem pa...

Radečanka Maja med tekmovalkami na Miss Aura Slovenija

Miss Aura International je svetovni lepotni izbor, ki temelji na 4B kriteriju, kar pomeni Beauty- lepota, Behavior- obnašanje, Brain- znanje in Body- telo. Tekmovanje temelji na tem, da prikaže čim...

V prvem letošnjem Posavskem obzorniku tri radeške vsebine

Včeraj je izšla prva številka časopisa Posavski obzornik v novem koledarskem letu. V njej občani in občanke Radeč lahko zasledite vsebine dogajanja na posavskem območju, posebej zanimivo pa bo...

Zbrali 60 podob Radeč (nekoč in danes) v 12 listov koledarja

Ena izmed domačih tiskarskih družb je nedavno izdala koledar za prihajajoče leto, katerega so pripravili v sodelovanju in ob podpori Občine Radeče. Ker tudi vsebina grafične podobe nakazuje, kako so...

Poprtnik Arnik in Gašperjev kostanj na Dobro jutro

V včerajšnji jutranji oddaji na RTV SLO 1 Dobro jutro se je v program nekajkrat vklopila terenska ekipa, ki je bila na obisku pri družini Kišek, glavna tema obiska in pogovorov je bil najdebelejši...

Ta konec tedna napnite oči, morda najdete kakšnega...

Mednarodni dan prijaznosti obeležujemo od leta 1998, ko je bila podpisana deklaracija o prijaznosti, letos pa ta dan "pade" ravno na Martinov vikend, ki je tokrat obenem še volilna nedelja. Prve...

Tanja z Jelovega Krkina nagrajenka

21. oktobra sta predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič in dr. Aleš Rotar , član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje...

60 let nazaj: napovedali rekonstrukcijo Papirnice

V zgodovino se je pogosto zanimivo ozreti. Časopis Zasavski tednik je 18. oktobra 1962, torej šest desetletij nazaj, objavil članek z naslovom "Naslednje leto začetek rekonstrukcije". V njem je...

Dvanajsterica jurjevala po Vrhovem

Sobotni dan so ob prazniku sv. Jurija Vrhovčani popestrili s pohajkovanjem od hiše do hiše po Krajevni skupnosti Vrhovo, ob čemer so po starem tradicionalnem običaju prepevali Jurjevo pesem. 12...

Ajda predala krono svoji naslednici Aleksandri

V letu 2021 je naslov 14. Mlečne kraljice nosila Ajda Podlesnik iz Svibna, lento in krono pa je 7. aprila predala 15. Mlečni kraljici Aleksandri Matan ter štiri dni za razglasitvijo Ajdine...

Jelovski otroci pričarali veselo popoldne

Minulo soboto je pr' Polic, v stavbi, kamor jelovsko prebivalstvo sicer najpogosteje pride, ko je potrebno oddati volilni glas, šest otrok s pesmijo in instrumentalno glasbo razveselilo obiskovalce,...

Letos maškarada le v Vrhovem

PUST vabi otroke s spremstvom na Otroško maškarado v Vrhovo to soboto, 26. februarja ob 15.uri. V dvorani prosvetnega doma se bodo otroške in odrasle pustne šeme držale priporočil NIJZ, zato je...

Ninina čebela je v Dubaj odletela!

Avtohtono slovensko čebelo je Nina Oman po 1500 urah dela izpopolnila v orjaški, 170-centimetrski model kranjske sivke. V Dubaju je na EXPU 2020 razstavljena vse od 15. januarja in številni...