uporabe radeski-utrip.si –www.radeski-utrip.si

Ko uporabnik vstopi ali se registrira ali prijavi na spletno stran:

Radeski-utrip.si – na naslovu: https://radeski-utrip.si/
(v nadaljevanju: spletni informativni portal)

potrjuje, da je prebral spodaj navedene pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti.

Določbe teh pogojev so namenjene tudi neprijavljenim obiskovalcem, zato naj si jih le-ti preberejo in upoštevajo nastavitve glede piškotkov in zasebnosti

SPLOŠNO

S temi splošnimi pogoji uporabe se urejajo pogoji uporabe medija, vsebin in storitev spletnega informativnega portala.

Spletni informativni portal obsega naslednje vsebine in storitve:

  • spletno stran z vsebinami,
  • novičarski sistem za
  • obveščanje o (ne)komercialnih ponudbah,
  • novostih, ugodnostih,
  • druge spletne strani, ki so zajete v domeni portala.

Pri uporabi navedenih vsebin in storitev spletnega informativnega portala se uporabnik v celoti strinja s pogoji uporabe. Če se s pogoji ne strinja, izdajatelj odsvetuje uporabo portala.

Izdajatelj spletnega informativnega portala je Novinarska dejavnost, Doroteja Jazbec s.p. Jelovo 45, 1433 Radeče, (v nadaljevanju: izdajatelj), ki ga zastopa direktorica Doroteja Jazbec.

Izdajatelj si pridržuje pravico do spremembe kateregakoli dela spletnega informativnega portala in spremembe ali izbrisa kateregakoli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.

 

DELOVANJE SPLETNEGA INFORMATIVNEGA PORTALA

Spletni informativni portal omogoča pregledovanje, iskanje, branje novic in člankov ter spremljanje vsebin, ki so povezane prvenstveno s temami o dogajanju na območju občine Radeče.

Za vsebine, objavljene na spletnem informativnem portalu, odgovarja odgovorni urednik.

V okviru spletnega informativnega portala se prikazujejo tudi oglasne vsebine, ki omogočajo brezplačnost portala. Uporabnike naprošamo, da ne uporabljajo tehnologij, ki omejujejo ali blokirajo prikaz oglasnih vsebin, pri čemer si pridržujemo pravico, da v slednjem primeru omejimo dostop do vsebin.

Preko spletnega informativnega portala je mogoč dostop do drugih spletnih strani izven portala oziroma njegove domene, ki so lahko tudi komercialne in/ali plačljive narave in ki imajo svoje pogoje uporabe. V tem primeru naj se uporabnik seznani s pogoji uporabe te spletne strani. Za vsebine izven domene spletnega informativnega portala, kljub temu, da je omogočen dostop do teh vsebin, izdajatelj ne odgovarja.

V primeru, da uporabnik krši ta pravila uporabe spletnega informativnega portala, pogoje in navodila za uporabo posameznih storitev, mu lahko izdajatelj onemogoči uporabo posameznega dela portala ali celotnega portala.

Izdajatelj lahko uporabniku prepreči nadaljnjo uporabo spletnega informativnega portala tudi v primeru, ko z uporabo kakorkoli nadleguje druge uporabnike ali krši njihove pravice, uporablja portal v zlonamerne ali nepoštene namene, ali ne ravna v skladu z navodili za uporabo portala. V kateremkoli primeru kršitev bo izdajatelj morebitno nezakonito delovanje uporabnika nemudoma prijavil ustreznim organom pregona.

 

POVEZAVE NA DRUŽABENA OMREŽJA

Spletni informativni portal vključuje funkcionalnosti družabnih omrežij in možnost razširjanja vsebin na Facebooku, Twitterju, Google+ in podobnih družabnih omrežjih.

Izdajatelj uporabnikom dovoljuje objavo povezav in priporočil v družabna omrežja na način, kot je dostopen iz samega spletnega informativnega portala.

Ob objavljenih vsebinah je omogočena možnost komentiranja. Uporabniki, ki se odločijo za komentiranje, v svojih komentarjih izražajo lastna stališča, mnenja in poglede. Ta v nobenem pogledu ali interpretaciji niso povezana z uradnim stališčem izdajatelja spletnega informativnega portala in kot taka niso del portala, temveč se jih obravnava kot storitev
informacijske družbe.

Pri uporabi spletnega informativnega portala je prepovedano naslednje:

  • vsakršna diskriminacija na osnovi rasne, narodnostne, verske, politične ali druge pripadnosti ter spolne naravnanosti;
  • izvajanje aktivnosti, ki so v nasprotju z zakoni in drugimi predpisi;
  • uporaba portala za razširjanje nezaželenih (neprimernih, reklamnih ipd.) sporočil;
  • kakršnokoli nadlegovanje tretjih oseb prek uporabe portala.

 

AVTORSKE PRAVICE

Vsebine, ki so objavljene na spletnem informativnem portalu so namenjene izključno seznanjanju. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljena odgovornega urednika se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene.

V primeru kakršnekoli dovoljene (zakonite) uporabe vsebin teh strani se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila.

Znamke, ki se pojavljajo na portalu, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je izdajatelj, povezane družbe ali tretje osebe. Kakršnakoli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Dovoljeno je, da v primeru citiranja vsebin portala naredite povezavo na spletno stran, v kolikor pa to ni mogoče, morate natančno citirati vir. Uporabnikom se priporoča, da povezave ustvarijo s pomočjo funkcionalnosti objavljanja v družabna omrežja, ki so na voljo v okviru portala.

Povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo izdajatelja je lastnik in/ali upravljavec spletnega mesta, na katerih je objavljena povezava, to dolžan odstraniti.

Razen v zgoraj navedenem primeru je na drugih spletnih mestih in/ali v drugih medijih brez dovoljenja izdajatelja prepovedano objavljati, reproducirati, distribuirati ali kako drugače uporabljati logotip in/ali vsebine portala.

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Izdajatelj se zavezuje, da bo osebne podatke uporabnikov spletnega informativnega portala skrbno varoval in da jih ne bo posredoval tretjim osebam. Izdajatelj se tudi zavezuje, da bo varoval zasebnost uporabnikov spletnega informativnega portala.

Podatke o uporabi spletnega informativnega portala, ki se bodo zbirali avtomatsko in ki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke, bo izdajalec uporabil izključno za namen izboljšanja delovanja portala.

Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje, se vključijo v zbirko podatkov izdajatelja. Ti podatki se obdelujejo za potrebe obveščanja o portalu, produktih, vzorčenje, anketiranje in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev portala, prilagajanje
ponudbe in vsebine produktov izdajatelja ter segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o komercialnih (kamor spada tudi klasično banner oglaševanje) in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih, za druge trženjske namene izdajatelja ter pošiljanje dnevnega elektronskega časopisa. Podatke, ki jih bo izdajatelj pridobil iz drugih virov, lahko združi s podatki v zbirki podatkov izdajatelja tudi z namenom prilagoditve oglasnega sporočila za uporabnika drugih vsebin izdajatelja. Podatki se bodo uporabljali za ugotavljanje zanimanja uporabnika za določeno vsebino in oglasov na produktih izdajatelja in posledično prilagajanje oglasnih sporočil določenemu uporabniku.

Posredovani podatki se uporabljajo tudi za neposredno trženje po e-pošti na navedeni e-poštni naslov, pri čemer gre lahko za obveščanje o novostih ter trženje blaga in storitev, ki jih ponuja izdajatelj, kot tudi blaga in storitev, ki jih ponujajo tretje osebe, pogodbeno povezane z izdajateljem.

Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma drugo zakonodajo s tega področja.

 

OMEJITEV ODGOVORNOSTI GLEDE VSEBIN

Izdajatelj spletnega informativnega portala se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati najbolj točne in najnovejše vsebine, vendar uporabnike opozarja, da so vse vsebine informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Vsi uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Izdajatelj ne odgovarja za morebitno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe morebitnih netočnih ali nepopolnih informacij, prav tako tudi ne za morebitno nedelovanje portala iz kateregakoli razloga.

Izdajatelj opozarja, da ne odgovarja za nobeno neposredno ali posredno škodo, ki bi uporabniku ali tretjim osebam nastale pri uporabi ali v zvezi z uporabo vsebin. Izdajatelj si bo prizadeval, da uporabnikom nudil najboljše možne kakovostne vsebine, vendar hkrati opozarja, da ne jamči za njihovo pravilnost in nadalje za njihovo uporabnost, saj ni nujno, da bo z njimi uporabnik dosegel želen cilj, saj izdajatelj ne pozna konkretne zadeve in okoliščin posameznika, v kateri bo uporabnik želel uporabiti pridobljeno vsebino.

Izdajatelj ali druge pravne ali fizične osebe, ki so sodelovale ali sodelujejo pri nastanku in izdelavi spletnega informativnega portala, ne prevzemajo odgovornosti za občasno nedelovanje strani in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi delovanja ali nedelovanja spletne strani. Zato ne odgovarjajo za škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja ali neobstoja spletne strani, iz dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij na spletni strani in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti take škode.

V kolikor uporabnik meni, da je določena vsebina objavljena protipravno, vljudno prosimo, da o tem dejstvu nemudoma obvesti izdajatelja preko e-pošte: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Izdajatelj si pridržuje pravico, da spremeni, doda ali odstrani vsebine spletnega informativnega portala kadarkoli, na kakršenkoli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Izdajatelj ne prevzema odgovornosti za morebiten poskus vdora v spletni informativni portal, ki bi ogrozil objavljene vsebine.

Izdajatelj spletnega informativnega portala v okviru uporabniških vsebin in komentarjev ne more preprečiti dejanj uporabnikov, ki svoje uporabniške vsebine in komentarje oddajajo v živo in kot take nimajo narave vsebin medija.

Ker na spletnem informativnem portalu obstajajo določene povezave na druge strani, ki niso v nikakršni povezavi z medijem in nad katerimi izdajatelj nima nadzora, izdajatelj ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli strani, za katero ponuja povezavo ali referenco, in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh straneh.

 

KONČNE DOLOČBE

Izdajatelj si pridružuje pravico do spremembe pogojev uporabe brez predhodnega obvestila.

Izdajatelj si pridržuje pravico, da v primeru kršenja teh pogojev uporabi vsa razpoložljiva pravna sredstva in pravice, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega informativnega portala z določenega spletnega naslova.

Naslovi v splošnih pogojih so vstavljeni izključno zaradi preglednosti teh splošnih pogojev in nimajo vpliva na vsebino in tolmačenje posameznih določil ali splošnih pogojev kot celote.

Uporabniki soglašajo, da za uporabo tega spletnega informativnega portala in za tolmačenje teh splošnih pogojev velja nacionalno pravo Republike Slovenije.

Za vse morebitne spore, nastale z uporabo portala, ali spore, ki bi bili z uporabo tega medija kakorkoli povezani, je pristojno sodišče v Celju ob uporabi nacionalnega prava Republike Slovenije.

Radeče, 30. 4. 2020,  Novinarska dejavnost, Doroteja Jazbec, s.p.

 

RADEŠKI UTRIP

Izdajatelj:

Novinarska dejavnost
Doroteja Jazbec s.p.
Jelovo 45
1433 Radeče