Občina Radeče je objavila Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad objektov v starem mestnem jedru Občine Radeče za leto 2022. Na ta način želijo izboljšati zunanjo podobo mesta - starega mestnega jedra ter vzdrževati in ohranjati kulturno dediščino, obenem pa dvigniti kakovost bivanja na višjo raven. Občina je v ta namen rezervirala 10.000 evrov.

Na javni razpis se lahko prijavijo le fizične osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so lastniki ali najemniki stanovanjskih ali poslovnih prostorov, pa niso upravičeni do finančne spodbude, čeprav so udeleženi v investiciji glede a pripadajoči solastniški del.

Kateri stroški so upravičeni?

Priznani stroški investicije v obnovo fasade, ki ne vključujejo DDV, so

  • ureditev gradbišča in postavitev oz. najem gradbenega odra,
  • odstranitev dotrajanega obstoječega ometa v obsegu, ki ga potrdi Zavod za varstvo kulturne dediščine,
  • odstranitev ali zaščita elementov fasade (portali, žlebovi, okenske, police, balkoni in ograje),
  • restavriranje z možnostjo rekonsktrukcije fasadne dekoracije,
  • oplesk fasade s fasadno bravo in nabavo ter vgradnjo okenskih polic,
  • čiščenje in odvoz odpadkov na deponijo,

ne bodo pa med priznane stroške zajeti nabava in vgradnja sistema za toplotno izolacijo fasade, popravilo in namestitev odtočnih žlebov in podobno.

Upravičeni so stroški investicije, ki se je začela po 1. januarju 2022 in katere gradbena dela bodo zaključena najkasneje do 15. novembra 2022.

 

Več točk, višji odstotek sofinanciranja

Pri merilih za dodeljevanje sredstev bo uvedeno točkovanje, in sicer z vidika pomena objekta (kulturna dediščina, arhitekturna vrednost), nevarnosti za okolico in mimoidoče, starosti stavbe, namembnosti in finančne vrednosti investicije. Število doseženih točk bo predstavljalo odstotek financiranja na sledeč način:

  • 8-11 točk = 30 % sofinanciranje
  • 5-7 točk = 25 % sofinanciranje
  • do 5 točk = 20 % sofinanciranje

Kandidat za sredstva tega razpisa se prijavi na razpis z izpolnjenimi obrazci razpisne dokumentacije in zahtevanimi prilogami - ta je na voljo na spletni strani Občine Radeče preko povezave, ki je objavljena tudi tukaj. Upoštevati je potrebno, da območje obnov fasad vključuje objekte v območju varstvenega režima dediščine Radeče - trško jedro.

Prijave sprejemajo do konca avgusta 2022, razpis je namreč odprt do 31. 8. 2022 - do tedaj tudi sprejemajo (po pošti ali osebno v vložišču) vloge. Strokovna komisija, ki jo bo imenoval župan, bo nato odprla vložene vloge po vrstnem redu prispetja in opravila strokovni in vsebinski pregled vlog.

Prejemnik sredstev je dolžan najkasneje do 30. novembra 2022 Občini Radeče predložiti zahtevek za izplačilo finančne spodbude (obrazec iz razpisne dokumentacije).

Preberite še več člankov - Aktualno

Odsek Radeče-Podkraj zaščitili z mrežami in lovilno ograjo

Na lokalni cesti LC 122011 Podkraj - Radeče, kjer je v letu 2019 prišlo do obsežnega skalnega podora, je izbrani izvajalec Feniks+ d.o.o. izvedel dodatno zaščito iz visoko nateznih mrež na petih...

Jutri brezplačno na vlak, kamor vas pelje pot

V okviru evropskega tedna mobilnosti bo železniški potniški promet jutri brezplačen, je v ponedeljek napovedal infrastrukturni minister Bojan Kumer . »Vse vabim k uporabi vlakov, pa ne samo v...

Zbrali nekaj manj kot 34 litrov krvi

Minuli četrtek, 15. septembra, je v Domu PORP potekala druga in obenem zadnja krvodajalska akcija letošnjega leta v Radečah, ki jo je organiziralo Območno združenje Rdečega križa Laško-Radeče,...

Radeške vsebine v današnjem Posavskem obzorniku

V časopisu za regijo Posavje, ki bo v posavske domove prišla skupaj z današnjim obiskom poštarja, so se seveda znašli tudi zapisi, s katerimi je poudarjeno dogajanje v naši občini. Na strani 5 lahko...

Voščilo N.Si ob občinskem prazniku

Nekateri občani in občanke ste morda prejeli voščilo na vaše elektronske naslove, spet drugi morda zasledili v zastekljenem informativnem prostoru na robu ploščadi v središču Radeč - kogar pa...

Iz 439. oddaje Utrinki iz Radeč

Ponedeljkova premiera predvajanja 439. oddaje Utrinki iz Radeč, za pripravo in izvedbo katere skrbita Občina Radeče in KTRC Radeče, je po dvomesečnem premoru na male zaslone prinesla novih nekaj...

MOČILNO, del ŽEBNIKA: Jutri elektroizklop

Elektro Ljubljana - Distribucijska enota Trbovlje - Nadzorništvo Radeče obvešča odjemalce, da bo jutri, v četrtek, 8. septembra 2022 od 8:00 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in...

Skoraj 40 jih bo v prazničnem mesecu

Radeče se kot Razach prvič omenjajo leta 1297, kot trg pa leta 1338. Z ukazom kralja Aleksandra so Radeče 15. julija 1925 postale mesto. In v spomin na podelitev mestnih pravic največjemu naselju v...

Jutri elektrodela (izklop): Močilno, Pot na jez, Titova ulica

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Trbovlje - Nadzorništvo Radeče obvešča odjemalce, da bo jutri, v četrtek, 28. julija od 8.00 do 11.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah...

Gradnja enostavnih objektov: Po novem se upošteva predpis, ki je za občane ugodnejši

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu (v nadaljevanju OPN) Občine Radeče je v 47. in v 49. členu opredeljeno, na kakšen način se lahko postavljajo enostavni in nezahtevni objekti na območju občine...

Nočno deževje pripeljalo tudi do poplavljanja

Po poročanju SPIN-a so na ReCo Celje v času dogodkov večjega obsega (neurja) do 09:25 na območju Radeč zabeležili več prijav dogodkov in aktivirali prostovoljno teritorialno gasilsko društvo, med...

V naravi prepovedano požigati in odmetavati vnetljive/goreče snovi

Uprava za zaščito in reševanje je razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. To pomeni, da je od petka, 1. julija 2022, v naravnem okolju prepovedano požigati...

Kaj prinaša sobotni dan Splavarjenja 2022

Zelo zapolnjen sobotni dan letošnjega splavarjenja bo v znamenju dveh obletnic, gasilske in planinske, pa tudi športa in umetnosti.

V službo v javni sektor? Zaposlili bodo mladinskega delavca

Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje je objavljen razpis, s katerim javni zavod KTRC Radeče poskuša pridobiti novo delovno moč, mladinskega delavca . Kot je razvidno iz zahtevanih pogojev,...

Izklop: Njivška cesta, Pod Pečico, Ulica Marjana Nemca

Elektro Ljubljana - Distribucijska enota Trbovlje - Nadzorništvo Radeče obvešča odjemalce, da bo JUTRI, v četrtek 16.junija 2022 od 8:00 do 9:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah...

Danes: Prva junijska številka Posavskega obzornika

Po 14 dneh se bomo danes znova razveselili Posavskega obzornika, časopisa za pokrajino Posavje - in izid z današnjim dnem predstavlja 12. številko XXVI leta, v kateri se na skupno 32 straneh znova...

Kaj radeškega obeta današnji regijski časopis?

V letošnji 11. številki Posavskega obzornika, časopisu za pokrajino Posavje, ki jih bodo v poštne nabiralnike vložili poštarji tekom današnjega dne, bo na skupno 40 straneh raznolikih vsebin iz vseh...

Jutri dopoldanski elektro-izklop na Obrežju

Elektro Ljubljana - Distribucijska enota Trbovlje - Nadzorništvo Radeče obvešča odjemalce, da bo jutri, v četrtek, 19. maja 2022 od 8:00 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah...