Občina Radeče je objavila Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad objektov v starem mestnem jedru Občine Radeče za leto 2022. Na ta način želijo izboljšati zunanjo podobo mesta - starega mestnega jedra ter vzdrževati in ohranjati kulturno dediščino, obenem pa dvigniti kakovost bivanja na višjo raven. Občina je v ta namen rezervirala 10.000 evrov.

Na javni razpis se lahko prijavijo le fizične osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so lastniki ali najemniki stanovanjskih ali poslovnih prostorov, pa niso upravičeni do finančne spodbude, čeprav so udeleženi v investiciji glede a pripadajoči solastniški del.

Kateri stroški so upravičeni?

Priznani stroški investicije v obnovo fasade, ki ne vključujejo DDV, so

  • ureditev gradbišča in postavitev oz. najem gradbenega odra,
  • odstranitev dotrajanega obstoječega ometa v obsegu, ki ga potrdi Zavod za varstvo kulturne dediščine,
  • odstranitev ali zaščita elementov fasade (portali, žlebovi, okenske, police, balkoni in ograje),
  • restavriranje z možnostjo rekonsktrukcije fasadne dekoracije,
  • oplesk fasade s fasadno bravo in nabavo ter vgradnjo okenskih polic,
  • čiščenje in odvoz odpadkov na deponijo,

ne bodo pa med priznane stroške zajeti nabava in vgradnja sistema za toplotno izolacijo fasade, popravilo in namestitev odtočnih žlebov in podobno.

Upravičeni so stroški investicije, ki se je začela po 1. januarju 2022 in katere gradbena dela bodo zaključena najkasneje do 15. novembra 2022.

 

Več točk, višji odstotek sofinanciranja

Pri merilih za dodeljevanje sredstev bo uvedeno točkovanje, in sicer z vidika pomena objekta (kulturna dediščina, arhitekturna vrednost), nevarnosti za okolico in mimoidoče, starosti stavbe, namembnosti in finančne vrednosti investicije. Število doseženih točk bo predstavljalo odstotek financiranja na sledeč način:

  • 8-11 točk = 30 % sofinanciranje
  • 5-7 točk = 25 % sofinanciranje
  • do 5 točk = 20 % sofinanciranje

Kandidat za sredstva tega razpisa se prijavi na razpis z izpolnjenimi obrazci razpisne dokumentacije in zahtevanimi prilogami - ta je na voljo na spletni strani Občine Radeče preko povezave, ki je objavljena tudi tukaj. Upoštevati je potrebno, da območje obnov fasad vključuje objekte v območju varstvenega režima dediščine Radeče - trško jedro.

Prijave sprejemajo do konca avgusta 2022, razpis je namreč odprt do 31. 8. 2022 - do tedaj tudi sprejemajo (po pošti ali osebno v vložišču) vloge. Strokovna komisija, ki jo bo imenoval župan, bo nato odprla vložene vloge po vrstnem redu prispetja in opravila strokovni in vsebinski pregled vlog.

Prejemnik sredstev je dolžan najkasneje do 30. novembra 2022 Občini Radeče predložiti zahtevek za izplačilo finančne spodbude (obrazec iz razpisne dokumentacije).

Preberite še več člankov - Aktualno

Razpisali štipendije za študij v tujini

Objavljen je razpis Regionalne razvojne agencije (RRA) Posavje za štipendiranje študija v tujini za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024. Štipendijo je mogoče pridobiti za študij v tujini s...

Obvestilo: POPOLNA ZAPORA Radeče - Rudna vas

Občina Radeče obvešča o popolni zapori javne poti 842151 Radeče - Rudna vas od km 0,385 do 0,705,00 km - na območju urejenem z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN) za del enote urejanja...

Kam v tretjem tednu septembra? - PRAZNIK OBČINE RADEČE

Po tem, ko smo včeraj stopili v nov teden septembra, se z današnjim dnem začnejo nove in nove prireditve v znak počastitve občinskega praznika. Tekom naslednjih delovnih dni bodo večinoma prireditve...

Pred 2. septembrskim koncem tedna prireditve ob občinskem prazniku

Občina Radeče je na svoji spletni strani in tudi v občinskem glasilu Radeške novice objavila seznam prireditev, s katerimi se obeležuje letošnji občinski praznik. V nadaljevanju je seznam dogodkov,...

Letošnjo rokodelsko razstavo gostili v Radečah

Četudi se na generacijo upokojencev kdaj po krivici kar malo pozabi, pa so posamezniki in posameznice v jeseni svojih življenj pogosto še kako aktivni. In eden od načinov, kako na to opomnijo, so...

Gasilci: od preventivcev in rešiteljev pa do organizatorjev in kuharjev

Na 3. festivalu slovenske goveje juhe, ki je potekal minulo soboto, so se že vsa tri leta, kolikor se v Vrhovem prireja dogodke, tako ali drugače predstavili gasilci. Ti so v različnih vlogah vpeti...

Prihodnji četrtek KRVODAJALSKA AKCIJA!

Iz Rdečega križa Slovenije - Območnega združenja Laško-Radeče so obvestili, da je pred vrati jesenska krvodajalska akcija - to organizirajo prvi četrtek septembra, t.j. 7. 9. 2023 med 8.00 in 12.00...

40 gasilcev že odšlo na pomoč, k delovni akciji vabi tudi Občina Radeče

Pozivom celjske gasilske regije, kamor smo umeščeni gasilci in gasilke Gasilske zveze Radeče, da po svojih zmožnostih priskočimo na pomoč, se je vse od minule nedelje odzvalo skupno nekaj manj kot...

Cesta Radeče - Podkraj POPOLNOMA NEPREVOZNA!

V bližini stanovanjskega objekta na naslovu Trubarjevo nabrežje 3 je prišlo do večjega zemeljskega usada, zaradi katerega je cesta Radeče–Podkraj (LC 122011 Hrastnik – Radeče) do izvedbe sanacijskih...

Zjutraj brez elektrike v "papirniških blokih", opoldan na Krakovem

Elektro Ljubljana d.d. - distribucijska enota Trbovlje - Nadzorništvo Radeče obvešča odjemalce, da bo jutri, v četrtek, 10. avgusta 2023 od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in...

V ponedeljek POPOLNA ZAPORA

Uporabnike lokalne ceste Čimerno - Jelovo - Radeče preko izobešenih obvestil ob vozišču omenjenega odseka javno podjetje Komunala Radeče obvešča, da bo v ponedeljek, 7. avgusta med 8. in 13. uro...

Tudi Ribiška družina Radeče del močnega regijskega ribiškega partnerstva

Na ustanovni seji, ki je potekala minulo sredo, je 25 članov podpisalo pogodbo o ustanovitvi lokalnega partnerstva ribiški LAS Posavje 2021-2027 (LASR), s katero so za vodilnega partnerja izbrali...

ZNANE prireditve prazničnega meseca septembra

Različna prizorišča znotraj občine Radeče v devetem mesecu koledarskega leta običajno privabijo mnoge obiskovalce na različne prireditve, ki jih v septembru, ko Občina Radeče praznuje svoj praznik,...

Kako kaže: (ne)oporečnost radeške vode?

Komunala Radeče je 11. julija 2023 prejela obvestilo krajanov o večernem gnojenju njive s hlevsko gnojnico v bližini zajetja "Samčeva reber". S strani komunalnega dežurnega uslužbenca, ki pokriva...

DANES elektro-izkop na Krakovem

Elektro Ljubljana d.d. - Distribucijska enota Trbovlje - Nadzorništvo Radeče obvešča odjemalce, da bo danes, v ponedeljek, 17. julija 2023 od 8. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in...

NUJNO OBVESTILO: Obvezno prekuhavanje vode

Komunala Radeče obvešča, da je zaradi utemeljene verjetnosti, da pride do fekalnega onesnaženja pitne vode na vodovodu RADEČE uveden ukrep prekuhavanja vode. In kaj je najbolj pomembno z vidika...

V današnjem Posavskem obzorniku ne spreglejte radeških vsebin

Danes je izšla dvojna številka 14/15 časopisa za regijo Posavje Posavski obzornik. V njem boste že na strani 2 našli najbolj vročo temo ta hip - opis postopkov v povezavi z rastlinjaki - sončne...

Na Brunku ohranjajo spomin na pretresljiv krvav davek

Spomin na grozote vojnega časa in poudarek pomena miru je bil minulo soboto pozno dopoldan obeležen s t.i. borčevsko proslavo na Brunku, katero so v sodelovanju skupaj izvedli Združenje borcev za...