Foto: Pixabay

Storitev pomoč družini na domu v radeški občini mesečno koristi povprečno 35 uporabnikov, na našem območju pa jo izvajajo tri socialne oskrbovalke. Nov predlog cene je bil izračunan za 330 efektivnih ur na mesec. Normativ po Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev namreč znaša 110 ur efektivnega dela mesečno.

Uporabniki v Radečah skozi številke

Na dan 31.12.2019 je Center za socialno delo Celje – enota Laško, ki je izvajalec te storitve v občini Radeče, oskrboval 49 uporabnikov. Izmed teh se jih je 11 v storitev vključilo na novo, 9 uporabnikov je šlo v dom starejših, 5 jih je umrlo, 3 uporabniki pa so storitev odpovedali.

18-im uporabnikom so nudili pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor se šteje pomoč pri oblačenju in slačenju, hranjenju, pomoč pri osnovnih življenjskih potrebah in negi - štirim od teh 2x dnevno.

46-im uporabnikom so nudili gospodinjsko pomoč (nabavo živil in čiščenje bivalnega prostora), 18 –im izmed teh pa prinašali tudi kosila. Socialne stike so ohranjali s 47-imi uporabniki.

Cene so šle nekoliko navzgor

Ker se po Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca lahko izvaja vse dni v tednu, je potrebno v skladu s 16. čl. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev določiti tudi ceno storitve opravljene v nedeljo ali v nočnem času in na dan državnega praznika ali dela prostega dne.

Cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času se poveča za 40%; cena na dan državnega praznika ali dela prostega dne se poveča za 50%.

Iz do sedaj veljavnih "delavniških" 18,41 EUR se je s 1. julijem cena dvignila za slaba dva evra - na 20,24, od katerih pa uporabnik plača "le" 4,57 EUR za efektivno uro, preostanek ali kar 75% polne cene pa krije občinski proračun.

 

Občina zagotavlja kar 75% subvencijo

Zakonska osnova za izračun cene storitve je Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, ki predpisuje elemente izračuna storitve v skladu z 99.čl. Zakona o socialnem varstvu, in sicer, da občine najmanj v višini 50% subvencionirajo ceno neposredne storitve pomoči družini na domu.

A Občina Radeče je sprejela predlagan sklep Odbora za družbene dejavnosti, socialno politiko in delo z društvi, da omenjen znesek subvencionira v obsegu 75%. To pomeni, da uporabniki plačajo le eno četrtino zneska polne cene efektivne ure socialnovarstvene storitve v času delavnikov.

Poglejmo si primer skozi številke: nekdo, ki potrebuje pomoč denimo v sredo popoldan, bo za uro te pomoči iz svojega žepa plačal 4,57 EUR, razliko v višini 15,67 EUR do polne cene (20,24 EUR), ki jo prejme izvajalec storitve, pa pokrije Občina Radeče.

Na ta način Občina Radeče poskuša priti nasproti uporabnikom (ti imajo povečini nizke mesečne dohodke) ter posledice spremembe cen nekoliko ublažiti. Na letni ravni bo iz občinskega proračuna ob 330 efektivnih urah treh socialnih oskrbovalk tako namenjeno 62 tisoč evrov, kar je skoraj 18 tisoč evrov več od minimuma, katerega določa zakonodaja.

Nedeljske in nočne ure bodo uporabnika stale 6,40 €, ob dela prostih dnevih in praznikih pa bo nova cena za uporabnika 6,85 €/uro.


Zakaj po enem letu znova (sicer majhno, a vendar) zvišanje cen?

Kot pravi pomočnica direktorice CSD Celje - enote Laško Polonca Teršek, so v spremembo cen "primorani zaradi napredovanj dveh socialnih oskrbovalk v višje plačne razrede ter koordinatorke pomoči na domu, katere 12% delež plače je upoštevan pri izračunu za Občino Radeče, njena razlika pa je upoštevana pri ceni za Občino Laško.

Napredovanje v višje plačne razrede določa  Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, in tako se napredovanja upoštevajo s 1.12. 2019, kar se pri izplačilu pozna od meseca januarja 2020 dalje."

Cilj izvajanja socialno-varstvene storitve pomoči družini na domu je sicer, da ostanejo starejši čim dlje v svojem (domačem) okolju, tudi takrat, ko morda niso več v polnosti sposobni poskrbeti zase.

Do pomoči družini na domu so upravičeni starejši od 65 let, mlajše osebe s statusom invalida in drugi invalidi ter kronično bolni ljudje.

Preberite še več člankov - Aktualno

Eno uro brez elektrike tudi v Prnovšah

Danes, 29. julija, bo odjemalcem, ki so oskrbovani z električno energijo iz TP OBNOVA (naslovi Cesta za gradom in Titova ulica, h.št. 28 do 90) med 11. in 12. uro, prekinjena dobava električne...

Če ne uspete septembra v Radečah, pa v ponedeljek ali torek v Krškem!

Naslednja krvodajalska akcija je v Domu PORP v Radečah napovedana za 16. september. Ker pa se morda kdo tedaj ne bo mogel udeležiti te plemenite geste, je v Posavju za to priložnost že v prihodnjem...

TP Krakovo, TP Radeče-Peta in TP Radeče-Brioni: elektrodela

Danes, 29. julija, bo odjemalcem, ki so oskrbovani z električno energijo iz transformatorskih postaj Krakovo, Radeče-Peta in Radeče-Brioni , med 8. in 10. uro dopoldan prekinjena dobava električne...

Sta vaše ime in priimek med najpogostejšimi v Sloveniji?

Med stotimi najpogostejšimi imeni pri nas prednjačijo med moškimi Franc, Janez, Marko, Andrej in Ivan , med ženskimi pa imena Marija, Ana, Maja, Irena in Mojca . Podatki se nanašajo na 1. januar...

Ste kaj preverili datume izteka vaših pravic?

Vloge za podaljševanje pravic otroškega dodatka, subvencije vrtca in državne štipendije (če ste upravičenec in želite posamezno pravico podaljšati) ni več potrebno vlagati, saj bodo centri za...

Policija opozarja: zaščitite se pred vlomilci!

Iz Policijske postaje Laško bralce obveščajo, da v zadnjem času na območju Policijske uprave Celje beležijo večje število vlomov v hiše in stanovanja. Zaradi tega policisti Policijske postaje Laško...

Vesna zaveslala za zdravje

Rožnati oktober, mednarodni mesec osveščanja o raku dojk je kljub temu, da smo v čisti sredini poletja, že pred vrati, in ker so članice in prostovoljke Združenja Europa Donna Slovenija aktivne vse...

Skoraj 2000 gospodinjstev, a le za 10 objektov delujejo male čistilne naprave

Jutri bo z odgovori na vprašanja na voljo svetovalec Svetovalne pisarne v Radečah, in sicer v občinski zgradbi, od 9. do 17. ure . Nazadnje je bilo svetovanje na voljo 17. junija. Svetovalna pisarna...

Višje cene pomoči družini na domu

Storitev pomoč družini na domu v radeški občini mesečno koristi povprečno 35 uporabnikov, na našem območju pa jo izvajajo tri socialne oskrbovalke. Nov predlog cene je bil izračunan za 330...

Policijska posredovanja zadnjih dveh tednov

V pregledu varnostno pomembnejših dogodkov, katere vsakih štirinajst dni za namen obveščanja javnosti (i)zbere Policijska postaja Laško, so na območju Radeč obravnavali prometni dogodek,...

Tudi mogočna lipa kaže znake staranja

Na radeški sprehajalni poti, ki je zlasti to pomlad postala še bolj obljudena, srečamo na Hotemeškem polju mogočno lipo. Ta najpogosteje daje senco in klop pod njo kar vabi h kratkemu počitku. A...

Potres z žariščem v Radečah

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so zabeležili potres magnitude 2,0 v bližini Radeč, 50 km vzhodno od Ljubljane, in sicer v soboto, 4. julija 2020, ob 17.42.

Po bližnjici do uradnih papirjev za zemljišča v Radečah

Bi želeli prizidek zraven že obstoječega objekta? Ali dovoljenje, da neko območje začasno uporabljate? Morda spremenili namembnost osnovne rabe za vaše zemljišče? Za vse te primere in še kakšnega bo...

Bo Dom kulture imel že to jesen novo zunanjo podobo?

Kljub temu, da je trimesečno posebno stanje ob epidemiji marsikje povzročilo mirovanje, na Občini Radeče kot tudi na KTRC Radeče še zdaleč niso bili križem rok. Zaposelni so se, poleg ukrepov, ki...

Gasilci odstranili drevo s cestišča

Malce pred peto uro je bila aktivirana osrednja gasilska enota v Radečah, saj so prejeli klic, da je na območju Trubarjevega nabrežja zaradi močnega vetra na cestišče padlo drevo.

Splav na suhem, vonj po mulju in bagri v strugi Sopote

Zagotovo ni ne mimovozečega ne mimoidočega, ki ne bi opazil, kako zelo nizka je Sava v zadnjem času. V malce bolj daljni zgodovini, ko hidroelektrarn na reki še ni bilo, bi ljudje preprosto dejali,...

Ukradeni dve klimatski napravi

Med 337 klici, ki so jih včeraj prejeli na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje, je bilo 85 klicev interventnih, dva pa nujna. Obravnavali so tudi primer, kjer je v Radečah...

Od 10. do 11. ure elektrodela na Jagnjenici

Elektro Ljubljana d.d. - Distribucijska enota Trbovlje - Nadzorništvo Radeče obvešča odjemalce, da bo danes 22. junija 2020 od 10. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah...