Foto: Pixabay

Storitev pomoč družini na domu v radeški občini mesečno koristi povprečno 35 uporabnikov, na našem območju pa jo izvajajo tri socialne oskrbovalke. Nov predlog cene je bil izračunan za 330 efektivnih ur na mesec. Normativ po Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev namreč znaša 110 ur efektivnega dela mesečno.

Uporabniki v Radečah skozi številke

Na dan 31.12.2019 je Center za socialno delo Celje – enota Laško, ki je izvajalec te storitve v občini Radeče, oskrboval 49 uporabnikov. Izmed teh se jih je 11 v storitev vključilo na novo, 9 uporabnikov je šlo v dom starejših, 5 jih je umrlo, 3 uporabniki pa so storitev odpovedali.

18-im uporabnikom so nudili pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor se šteje pomoč pri oblačenju in slačenju, hranjenju, pomoč pri osnovnih življenjskih potrebah in negi - štirim od teh 2x dnevno.

46-im uporabnikom so nudili gospodinjsko pomoč (nabavo živil in čiščenje bivalnega prostora), 18 –im izmed teh pa prinašali tudi kosila. Socialne stike so ohranjali s 47-imi uporabniki.

Cene so šle nekoliko navzgor

Ker se po Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca lahko izvaja vse dni v tednu, je potrebno v skladu s 16. čl. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev določiti tudi ceno storitve opravljene v nedeljo ali v nočnem času in na dan državnega praznika ali dela prostega dne.

Cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času se poveča za 40%; cena na dan državnega praznika ali dela prostega dne se poveča za 50%.

Iz do sedaj veljavnih "delavniških" 18,41 EUR se je s 1. julijem cena dvignila za slaba dva evra - na 20,24, od katerih pa uporabnik plača "le" 4,57 EUR za efektivno uro, preostanek ali kar 75% polne cene pa krije občinski proračun.

 

Občina zagotavlja kar 75% subvencijo

Zakonska osnova za izračun cene storitve je Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, ki predpisuje elemente izračuna storitve v skladu z 99.čl. Zakona o socialnem varstvu, in sicer, da občine najmanj v višini 50% subvencionirajo ceno neposredne storitve pomoči družini na domu.

A Občina Radeče je sprejela predlagan sklep Odbora za družbene dejavnosti, socialno politiko in delo z društvi, da omenjen znesek subvencionira v obsegu 75%. To pomeni, da uporabniki plačajo le eno četrtino zneska polne cene efektivne ure socialnovarstvene storitve v času delavnikov.

Poglejmo si primer skozi številke: nekdo, ki potrebuje pomoč denimo v sredo popoldan, bo za uro te pomoči iz svojega žepa plačal 4,57 EUR, razliko v višini 15,67 EUR do polne cene (20,24 EUR), ki jo prejme izvajalec storitve, pa pokrije Občina Radeče.

Na ta način Občina Radeče poskuša priti nasproti uporabnikom (ti imajo povečini nizke mesečne dohodke) ter posledice spremembe cen nekoliko ublažiti. Na letni ravni bo iz občinskega proračuna ob 330 efektivnih urah treh socialnih oskrbovalk tako namenjeno 62 tisoč evrov, kar je skoraj 18 tisoč evrov več od minimuma, katerega določa zakonodaja.

Nedeljske in nočne ure bodo uporabnika stale 6,40 €, ob dela prostih dnevih in praznikih pa bo nova cena za uporabnika 6,85 €/uro.


Zakaj po enem letu znova (sicer majhno, a vendar) zvišanje cen?

Kot pravi pomočnica direktorice CSD Celje - enote Laško Polonca Teršek, so v spremembo cen "primorani zaradi napredovanj dveh socialnih oskrbovalk v višje plačne razrede ter koordinatorke pomoči na domu, katere 12% delež plače je upoštevan pri izračunu za Občino Radeče, njena razlika pa je upoštevana pri ceni za Občino Laško.

Napredovanje v višje plačne razrede določa  Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, in tako se napredovanja upoštevajo s 1.12. 2019, kar se pri izplačilu pozna od meseca januarja 2020 dalje."

Cilj izvajanja socialno-varstvene storitve pomoči družini na domu je sicer, da ostanejo starejši čim dlje v svojem (domačem) okolju, tudi takrat, ko morda niso več v polnosti sposobni poskrbeti zase.

Do pomoči družini na domu so upravičeni starejši od 65 let, mlajše osebe s statusom invalida in drugi invalidi ter kronično bolni ljudje.

Preberite še več člankov - Aktualno

Naprodaj občinskih 561 m² v Vrhovem

Občina Radeče bo po sistemu "videno-kupljeno" prodala dve parceli stavbnega zemljišča, ki sta naprodaj skupaj in za katero želi v občinski proračun pridobiti 14.100 evrov - za večjo 11.600 evrov in...

Svoje delovne sile nimajo (več), pa so ponudbo pripeljali od drugod

Četudi Vrtnarija Komunale Radeče to pomlad ni že v zgodnjih mesecih povabila k obisku na njihovi lokaciji, so se strahovi, da bo enota zaradi upokojitve še zadnje delavke radeške komunale na tej...

Orleki navdušili leta 2014, deset let pozneje znova prihajajo na Pristavo Počakovo!

Letos so vsi, ki tesno sodelujejo s Pristavo Počakovo zelo ponosni, da lahko napovejo razburljiv koncert legendarnega zagorskega benda Orlek v velikem zunanjem naravnem amfiteatru, ki je obkrožen z...

Bralko se pripelje v četrtek!

Posavska potujoča knjižnica bo obiskala postajališča po razporedu objavljenem na spletni strani bibliobusa naše regije in prvič v tem mesecu bo tudi na območju občine Radeče - v četrtek, 9. maja 2024.

Vozniki radeške občine niso hitrostni ekstremisti

Na območju Občine Radeče so se v letu 2023 pojavljale kršitve pri parkiranju v mestnem središču občine Radeče, občasno še na Starograjski ulici in pri trgovskem centru Spar, ob jutranjih konicah še...

20 let Nature 2000; na radeškem območju z okolico zaščitenih okrog 20 vrst

Natura 2000 je največje svetovno omrežje varovanih območij narave – razteza se v vseh 27 članicah Evropske unije. Z letošnjim 1. majem smo v Sloveniji obeležili 20 let, odkar smo postali polnopravni...

Po 13 letih sprememba grafičnega dela občinskega prostorskega načrta

Na aprilski seji radeškega občinskega sveta je bila prva obravnavana točka vezana na občinski prostorski načrt, kateri je bil za območje radeške občine sprejet v letu 2011 in se vse od tedaj ni...

Kako kaže s pločnikom od papirnice do Jagnjenice?

Na območju cestne infrastrukture Jagnjenice je bil zadnji večji projekt temeljita obnova 1,2 kilometra dolgega odseka regionalne ceste v letu 2018, kot naslednji korak pa je bila že tedaj...

Na voljo 650 tisočakov

Regionalna razvojna agencija Posavje je kot vodilni partner ribiškega LAS Posavje 2021-2027 objavila javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja na svojem...

Radeške vsebine v 9. letošnjem Posavskem obzorniku

Danes je izšla deveta letošnja številka časopisa Posavski obzornik, v katerem lahko občani in občanke Radeč lahko zasledite vsebine dogajanja na posavskem območju, posebej zanimivo pa bo branje, ki...

Vrhovški mladi možje in fantje so sinoči hodili "jurja pet"

Kaj se bo dogajalo v včerajšnjem večeru, ni bilo potrebno v Vrhovem z okolico - kakor nobeno leto poprej - oznanjevati in najavljati. Ve se namreč in obenem težko pričakuje, da na vrata domačih hiš...

Napovedali so meritve hitrosti - tudi v Vrhovem in na Hotemežu

Tudi letos se policija pridružuje vseevropski akciji maraton nadzora hitrosti, ki bo v jutri, v petek, 19. aprila 2024. Hitrost bodo na lokacijah po vsej Sloveniji merili med 6. in 18. uro. Za...

Električno polnjenje ne bo več brezplačno

Na območju občine Radeče se nahajajo tri električne polnilnice - vse v središču mesta in vsaka ima po dve polnilni mesti. Postavljene in vzpostavljene so bile l. 2018, uporabniki pa polnitev niso...

Svibno: Srečanje s podmladkom NSi in poslancem Reberškom

V četrtek, 11. aprila 2024, zvečer je na Svibnem potekalo srečanje Občinskega odbora NSi Radeče in izvoljenih svetnikov NSi v KS Svibno s pomladkom NSi - Mlado Slovenijo. Srečanja se je udeležil...

V Štali (Svibno) bo v ČETRTEK pogovor o Evropi

Občinski odbor Nove Slovenije v četrtek, 11. aprila ob 18. uri prireja pogovor o Evropi, zaradi izvedbe katerega bosta v Pivnico in okrepčevalnico Štala (Svino) prišla kandidatka za evropsko...

Na spomladanski krvodajalski akciji precej nižja udeležba kot običajno

Prva izmed dveh letošnjih - spomladanska krvodajalska akcija - je potekala na že uveljavljeni lokaciji, v prostorih Doma Pihalnega orkestra radeških papirničarjev in bila po dolgem času zadovoljive...

V četrtek se pripelje BRALKO

Posavska potujoča knjižnica bo obiskala postajališča po razporedu objavljenem na spletni strani - in prvič v mesecu aprilu 2024 bo tudi na območju občine Radeče. Priložnost za vračilo in/ali...