Na junijski občinski seji so se z nekaj pobudami in predlogi oglasili tudi občinski svetniki. Beseda je tekla o prenovi cest, možnosti dodatnih parkirnih mest na radeški železniški postaji, opomnili so na obletnice rojstva/smrti znamenitih Radečanov, dan je bil predlog, da bi imeli tudi v Radečah konstrukcijo za spominsko fotografiranje, pa da bi župan enkrat letno na neke vrste zboru občanov predstavil izvedene aktivnosti/investicije ter seznanil z novimi, in še marsikaj.

 

Pobude, predlogi in mnenja OO N.Si

  • PRENOVA CEST:

OO N.Si Radeče je poskusil poizvedeti, ali je načrtovano kakšno prenavljanje cest na območju ulic Pot na stadion in Krakovega, upoštevajoč, da so bila ta dela predvidena v sklopu gradnje kanalizacijskega projekta, ki pa se odmika. Župan Režun je povedal, da odgovora na vprašanje, "ali bomo kakšen razpis imeli v naslednji perspektivi, da bi ceste uredil," ne more podati, "res pa je da to najbolj čakamo, da se bi najnujnejše uredilo in da bo cesta normalno, funkcionalno prevozna, o tem ni debate. Da bi šli urejat cesto brez hkratnega urejanja tudi kanalizacije, se najbrž strinjamo vsi, bi bili pa slab gospodar." Dodal je tudi, da je in bo potrebno upoštevati tudi vrstni red, saj, da so marsikje po občini ceste še slabše, kot pa so v Radečah.

  • DODATNA PARKIRNA MESTA na ŽP Radeče:

Ob tem, ko se uporaba javnega prevoza spodbuja in vse bolj krepi, tudi na račun brezplačnih voženj z vlakom za upokojence in cenovno zelo ugodnih mesečnih vozovnic, OO N.Si Radeče izpostavlja, da je ob tem, ko se spodbuja uporaba javnega prevoza, potrebno zagotoviti tudi dovoljšnje število parkirnih mest. Izpostavljeno je bilo, da je parkirišče pri radeškem železniškem postajališču v špicah popolnoma zasedeno in da bi bilo smotrno razmisliti o dodatnih mestih za parkiranje.

"Zemljišč v občinski lasti in s tem nekaj prostora za parkirna mesta je še, pogovori potekajo, ni pa še nobene odločitve o kakšnih projektih," je odgovoril župan in ocenil, da je stanje glede parkiranja po območju radeške občine solidno in opomnil na pridobitev, ki je vsakodnevno vidna: Ker nekdanji Petrol (pozneje pekarna in nazadnje prodajalna avtomobilskih delov) nima najemnikov, se tam kar nekaj dodatnih (približno 20) parkirnih mest zapolni - katerih sicer ne bi bilo.

  • KAPELICA NA HOTEMEŽU:

OO N.Si Radeče je v preteklosti že dal pobudo, da bi se postavila neke vrste spominska tabla o nekdanji kapelici na Hotemežu. "Soglasja ni in kot kaže ga ne bo (pa ne govorim o najemniku, govorim o lastniku)", je poudaril Režun, ki je dejal, da je vsaj dvakrat, trikrat govoril na to temo s pooblaščencem za urejanje raznih poslovnih zadev v imenu reda Hčera krščanske ljubezni sv. Vincencija Pavelskega, in bilo je rečeno "NE", in če izhajamo iz tega, "pri postavitvi obeležja na kateri drugi lokaciji, ne vidim težav" - s temi besedami je Režun na nek način izzval predlagatelja, da skupaj najdejo rešitev, da nekdo prevzame pobudo in se morda postavi

  • 100 LET OD PEŠČEVEGA ROJSTVA

Ker letos mineva 100 let od rojstva zaslužnega kulturnika na radeškem območju Janeza Pešca, daje pobudo, da se ta obletnica obeleži v občinskem glasilu Radeške novice, ki bo izšlo v sklopu občinskega praznika v mesecu septembru. Na to so pri pripravi glasila že pomislili, kar potrjuje podatek urednika mag. Matjaža Šušteršiča, da prispevek prav na to temo pripravlja Milan Gorišek. 

  • PROBLEMATIKA SKLEPČNOSTI:

Že v preteklosti je dal Miran Prnaver pobudo, naj se ljudi, ki se jih imenuje v odbore in komisije tako, da je sklepčnost kolikor toliko zagotovljena in orisal primer komisije za statutarna in pravna vprašanja, ko naj bi med sedmimi člani, bila navzoča zgolj dva. "To je po svoje neodgovorno tudi do dveh, ki udeležbo potrdita, saj si vsak splanira svoje stvari že prej in  neugodno je, da dve uri pred nameravano sejo človek prejme obvestilo, da ne bomo sklepčni." Poudaril je tudi, da je to neodgovorno tako do predlagateljev kot do občanov in komentiral, da je v komisijah potrebno imeti ljudi, ki na seje dejansko pridejo, sicer pa se poslužiti vzvoda zamenjave članov.

Župan Tomaž Režun si je prav to problematiko pripravil tudi za obelodaniti pod točko "Razno". V podobni luči je omenil, da si tudi sam želi, da bi bilo v sejni sobi 16 svètnikov ter izrazil nezadovoljstvo, da na občinskih proslavah pogosto našteje le 2, 3 6 svètnike. "Sem že razmišljal, da bi ljudi v prijaznem pismu pozval k zanesljivi udeležbi," je dejal in potrdil, da katerokoli funkcijo posameznik sprejme, mora biti zadaj tudi določena mera odgovornosti.

 

Pobude, predlogi in mnenja Zveze za napredek Radeč in radeškega območja

  • SREČANJE OBČANOV Z ŽUPANOM

Svètnik Zveze za napredek Radeč in radeškega območja Zoran Čulk je prenesel predlog, ki so ga na predsedstvu stranke potrdili kot pobudo, dano na občinski seji, in sicer, da bi Občina Radeče enkrat letno pripravila srečanje, denimo v radeškem domu kulture in občane seznanila s postorjenim, z načrti za naprej in da bi župana lahko kaj iz prve roke povprašali.

Ta navada je v sevniški občini in se nekaterim dni zelo na mestu, zato je bil predlog tudi podan - da se širša skupnost hkrati seznani z določenimi vsebinami problematikami, strategijami, pogledi in podobno. Uvodoma je v odgovoru župan opomnil, da takih možnosti srečati se z županom kot so v Radečah, ni prav dosti po drugih občinah. "Posamezno, verjemite, do mene lahko pride vsak," je opombo še podkrepil in dodal, da ima med dobrimi štiri tisoč občani zagotovo nekje polovica tudi njegovo telefonsko številko.

"Z vidika predstavljanja projektov pa - konec koncev ste vi (svètniki, op.p) moja podaljšana roka, da pridejo vsebine do ljudi in od ljudi, kaj še narediti, kaj še izboljšati. Ali raje preko svètnikov ali bi sklicali občane skupaj, pa je stvar debate," je pustil župan zaenkrat zadevo odprto z vidika enoznačnega odgovora ter hkrati ponovno poudaril, da takšne dostopnosti do župana kot je v Radečah, marsikje ni - občane pogosto sprejme tudi v pisarno.

  • CESTA SKOZI VRHOVO IN CESTA SKOZI SVIBNO

"Projekt je umeščen in je narejen za prehod za pešce pri pekarni," je pojasnil Tomaž Režun ter dodal: "Ko bo rekonstrukcija, bo tudi prehod za pešce tam," in da je bila občinska ekipa pred mesecem dni pri ministrici za infrastrukturo (mag. Alenki Bratušek), kjer so dobili zagotovilo, da projekt bo izveden, - to torej ni vprašanje, ne ve pa se kdaj. Predračunska vrednost del je 1,2 milijona vrednost, "prepričan sem, da mi smo svoje kot Občina naredili, sedaj pa je na vrsti država."

Čulk je predlagal, naj se v bodoče cesta proti Svibnu ne bi vedno le krpala, pač pa bi se glede na to, da se težave vedno znova ponavljajo, k zadevi pristopilo bolj celovito. "Ali damo šestkrat po sto tisočakov ali enkrat milijon, pa bi se cesta uredila za naslednjih pet generacij." 

Cesta proti Svibnu je pa tudi problematična, se je strinjal župan s Čulkom. "Toda če gremo mi to sedaj v celoti rekonstruirati, smo ob dva (investicijska, da se razumemo) letna proračuna in kako takšno cesto spraviti v dobro stanje brez pomoči, jaz ne vem," je bil odkrit.

Da je v veliki meri seznanjen s stanjem cest širom občine, je ponazoril z navedbo, da je ravno dan pred občinsko sejo, skupaj s svètnikom in predsednikom vrhovške krajevne skupnosti Dragom Klanškom šel na ogled šestih točk, od katerih sta se dve nanašali na ceste. "Imamo primer gospe, do katere reševalno vozilo ne more priti," je še opomnil na prioriteten vidik.

  • KONSTRUKCIJA SRCA ALI OKNA ZA FOTOGRAFIRANJE

V nadaljevanju je Čulk omenil, da veliko potuje tako po Sloveniji kot po svetu in dejal, da ima mnogo mest nekam umeščeno konstrukcijo srca ali okna in predlagal, da se najde primeren prostor, kamor bi lahko kaj takega v smislu tudi spodbujanja turizma, lahko umestili.

Župan je idejo komentiral kot zanimivo in pozval k razmisleku glede lokacije, ali bi ta bila kje ob Savi ali v kateri od naših krajevnih skupnosti

  • BOLJE OSVETLJENA POT 

Občanka se je na svetnika Zveze za napredek Radeč in radeškega območja obrnila s prošnjo, da bi se med Kozorogom in Domom kulture Radeče umestila svetilka javne razsvetljave. Režun je potrdil rešitev predloga.

  •  IN MEMORIAM OLGA ŠINKOVEC

S športom tesno povezan svetnik Čulk je dodal še, da "je 4. aprila umrla Olga Šinkovec, ki je najboljša slovenska športnica radeških korenin vseh časov" in predlagal, da bi se tudi njej poklonili v Radeških novicah 2023.

Podobno kot za Pešca, je tudi za Šinkovec po županovih besedah v delu, da se njuna sled v domačem okolju in širše obeleži. Že tedaj, ko je preminula, je župan prejel klic Vita Žnidarja. "Vesel sem takih pobud, da se na zaslužne in uspešne ne pozabi," je pristavil Režun.

Dolgoletni predsednik Gasilske zveze Radeče: Olajšati pot reševalnim vozilom 

Rado Mrežar, svètnik Socialnih demokratov ter dolgoletni predsednik Gasilske zveze Radeče, je dejal, da helikopter kar pogosto pristaja v Radečah, ko je potreben prevoz obolelih oseb in opozoril na nekoliko težje dostopno pot zaradi naklona ter v luči lažjega in hitrejšega transporta prosil, da bi se poskrbelo, da se klančina zmanjša, z namenom, da večje reševalno vozilo lahko nemoteno uvozi in izvozi.

Župan je omenil tudi možnost pristajanja na radeškem stadionu, v pogovoru pa sta se strinjala, da ob Savi to nikakor ne bi bilo izvedljivo. Dogovorila sta se, da bo predlagatelj pobude navzoč, ko bi se dostop preveril na samem terenu.

 

Preberite še več člankov - Javni zavodi

Svibenski in radeški mladi gledališčniki v Šenturju

Ipavčev kulturni center v Šentjurju je gostil regijsko srečanje otroških gledaliških skupin, na katerega sta se uvrstili tudi dve predstavi z radeškega območja, in sicer Rdeči paket (v izvedbi...

Do treh zlatih in treh bronastih medalj v Brežicah

Minuli ponedeljek, 20. maja 2024, je bilo v Brežicah organizirano področno prvenstvo v atletiki. Na področnem prvenstvu je sodelovalo 16 osnovnih šol in preko 200 tekmovalcev. Z odličnimi nastopi na...

Razpis za zobozdravnika zaradi začasno odsotne zobozdravnice

Zdravstveni dom Radeče, katerega ustanoviteljica je Občina Radeče, je objavil razpis za prosto delovno mesto "Opravljanje del in nalog zobozdravnika brez specializacije z licenco (nadomeščanje...

Začel se je vpis v novo šolsko (glasbeno) leto

Glasbena šola Laško-Radeče je z mesecem majem začela z zbiranjem informativnih prijav novih kandidatov za šolsko leto 2024/2025 in ga bo izvajala do 17. maja 2024. Po oddaji informativne prijave bo...

Nai, Lana, Urh in Zala osvojili zlato priznanje

Glasbena šola Krško in Društvo Antonio Torres sta gostila kitarsko tekmovanje “Dneve kitare 2024” , ki je potekalo v Krškem 13. in 14. aprila 2024. Dnevi kitare 2024 vključujejo solistično in...

Razpis: diplomirana medicinska sestra v ZD Radeče

Zdravstveni dom Radeče je preko Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje objavil potrebo po diplomirani medicinski sestri. Izbran-/a kandidat-/ka bo opravljal-/a polovično dela v referenčni...

Sprejemajo predloge, kdo so občani/organizacije, ki izstopajo s svojim dobrim delom

Občina Radeče je na podlagi Statuta Občine Radeče in Odloka o priznanjih Občine Radeče 5. aprila objavila javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Radeče za leto 2024. Pobuda...

Radeške učenke zlate in srebrne v znanju iz prve pomoči!

Pred tednom dni je v Rimskih Toplicah potekalo XV. območno tekmovanje ekip prve pomoči. Odvijalo se je 16. aprila 2024 na Osnovni šoli Antona Aškerca Rimske Toplice in med 12 osnovnošolskimi ekipami...

VABILO: proslavo ob državnih praznikih bo gostilo Svibno

Občina Radeče in Osnovna šola Marjana Nemca Radeče – Podružnična šola Svibno vabita na proslavo ob dnevu upora proti okupatorju in prazniku dela, ki bo v petek, 26. aprila 2024 ob 18.00 v dvorani...

Vrtec bogatejši za pripomoček, ki spodbuja ravnotežje

V lanskem šolskem letu so na vrtčevski športni prireditvi "Z levčkom v cirkus" s pomočjo staršev in donatorjev zbirali denar za nov športni pripomoček. S srečelovom ter donacijami je Vrtec Radeč...

Znižali ceno cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu

Uporabnike zdravstvenih storitev Zdravstveni dom Radeče obvešča, da so znižali ceno cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu - odslej znaša enotna cena za odmerek 25 evrov.

Predstavnik uporabnikov v Svetu Knjižnice Laško je D. Berus

Javni zavod Knjižnica Laško je Občino Radeče kot soustanoviteljico obvestil, da v drugi polovici junija 2024 poteče mandat sedanjih predstavnikov v Svetu Knjižnice Laško, med drugim tudi...

Iščejo najemnika bazenskega gostinskega lokala

Občina Radeče je objavila namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine v najem. Gre za poslovni (gostinski) prostor v lasti Občine Radeče v skupni površini 140 m², katerega...

Za 12 odstotkov višje cene v Vrtcu Radeče

Javni zavod Osnovna šola Marjana Nemca Radeče s 1. aprilom letos uporablja nove - višje cene. Izračun z vidika finančne vzdržnosti je sicer pokazal, da bi bilo potrebno ekonomsko ceno dvigniti za 15...

Občina bo kupila poslovni prostor nekdanjega fizioterapevta Urankarja

Občinski svet občine Radeče je na včerajšnji 9. redni seji sprejel sklep, da Občina Radeče odkupi poslovni prostor, ki je v lasti Ludvika Urankarja - ta je v njemvse do svoje upokojitve opravljal...

Zaposliti želijo dva pravosodna policista

Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij je izkazala potrebo po zasedbi dveh prostih delovnih mesti, naloge katerih se bodo opravljale v Prevzgojnem domu Radeče. Nudijo...

Ob grožnji z napadom tudi v Radečah preventivno ravnanje

Ker se je na spletu pojavil komentar, da se bo nekaj podobnega, kot se je pred tednom dni zgodilo na Finskem, v sredo zgodilo tudi na eni izmed slovenskih šol, je policija v stiku s šolami in centri...

Za dogodivščin in izkušenj željne: izmenjave, programi za izobraževanje, prostovoljstvo

KTRC Radeče v petek pripravlja zanimivo predstavitev različnih programov izmenjav v tujini, izobraževalnih programov in programov za vključevanje v prostovoljstvo, ki so namenjeni mladim. Zavod Malo...