Na junijski občinski seji so se z nekaj pobudami in predlogi oglasili tudi občinski svetniki. Beseda je tekla o prenovi cest, možnosti dodatnih parkirnih mest na radeški železniški postaji, opomnili so na obletnice rojstva/smrti znamenitih Radečanov, dan je bil predlog, da bi imeli tudi v Radečah konstrukcijo za spominsko fotografiranje, pa da bi župan enkrat letno na neke vrste zboru občanov predstavil izvedene aktivnosti/investicije ter seznanil z novimi, in še marsikaj.

 

Pobude, predlogi in mnenja OO N.Si

  • PRENOVA CEST:

OO N.Si Radeče je poskusil poizvedeti, ali je načrtovano kakšno prenavljanje cest na območju ulic Pot na stadion in Krakovega, upoštevajoč, da so bila ta dela predvidena v sklopu gradnje kanalizacijskega projekta, ki pa se odmika. Župan Režun je povedal, da odgovora na vprašanje, "ali bomo kakšen razpis imeli v naslednji perspektivi, da bi ceste uredil," ne more podati, "res pa je da to najbolj čakamo, da se bi najnujnejše uredilo in da bo cesta normalno, funkcionalno prevozna, o tem ni debate. Da bi šli urejat cesto brez hkratnega urejanja tudi kanalizacije, se najbrž strinjamo vsi, bi bili pa slab gospodar." Dodal je tudi, da je in bo potrebno upoštevati tudi vrstni red, saj, da so marsikje po občini ceste še slabše, kot pa so v Radečah.

  • DODATNA PARKIRNA MESTA na ŽP Radeče:

Ob tem, ko se uporaba javnega prevoza spodbuja in vse bolj krepi, tudi na račun brezplačnih voženj z vlakom za upokojence in cenovno zelo ugodnih mesečnih vozovnic, OO N.Si Radeče izpostavlja, da je ob tem, ko se spodbuja uporaba javnega prevoza, potrebno zagotoviti tudi dovoljšnje število parkirnih mest. Izpostavljeno je bilo, da je parkirišče pri radeškem železniškem postajališču v špicah popolnoma zasedeno in da bi bilo smotrno razmisliti o dodatnih mestih za parkiranje.

"Zemljišč v občinski lasti in s tem nekaj prostora za parkirna mesta je še, pogovori potekajo, ni pa še nobene odločitve o kakšnih projektih," je odgovoril župan in ocenil, da je stanje glede parkiranja po območju radeške občine solidno in opomnil na pridobitev, ki je vsakodnevno vidna: Ker nekdanji Petrol (pozneje pekarna in nazadnje prodajalna avtomobilskih delov) nima najemnikov, se tam kar nekaj dodatnih (približno 20) parkirnih mest zapolni - katerih sicer ne bi bilo.

  • KAPELICA NA HOTEMEŽU:

OO N.Si Radeče je v preteklosti že dal pobudo, da bi se postavila neke vrste spominska tabla o nekdanji kapelici na Hotemežu. "Soglasja ni in kot kaže ga ne bo (pa ne govorim o najemniku, govorim o lastniku)", je poudaril Režun, ki je dejal, da je vsaj dvakrat, trikrat govoril na to temo s pooblaščencem za urejanje raznih poslovnih zadev v imenu reda Hčera krščanske ljubezni sv. Vincencija Pavelskega, in bilo je rečeno "NE", in če izhajamo iz tega, "pri postavitvi obeležja na kateri drugi lokaciji, ne vidim težav" - s temi besedami je Režun na nek način izzval predlagatelja, da skupaj najdejo rešitev, da nekdo prevzame pobudo in se morda postavi

  • 100 LET OD PEŠČEVEGA ROJSTVA

Ker letos mineva 100 let od rojstva zaslužnega kulturnika na radeškem območju Janeza Pešca, daje pobudo, da se ta obletnica obeleži v občinskem glasilu Radeške novice, ki bo izšlo v sklopu občinskega praznika v mesecu septembru. Na to so pri pripravi glasila že pomislili, kar potrjuje podatek urednika mag. Matjaža Šušteršiča, da prispevek prav na to temo pripravlja Milan Gorišek. 

  • PROBLEMATIKA SKLEPČNOSTI:

Že v preteklosti je dal Miran Prnaver pobudo, naj se ljudi, ki se jih imenuje v odbore in komisije tako, da je sklepčnost kolikor toliko zagotovljena in orisal primer komisije za statutarna in pravna vprašanja, ko naj bi med sedmimi člani, bila navzoča zgolj dva. "To je po svoje neodgovorno tudi do dveh, ki udeležbo potrdita, saj si vsak splanira svoje stvari že prej in  neugodno je, da dve uri pred nameravano sejo človek prejme obvestilo, da ne bomo sklepčni." Poudaril je tudi, da je to neodgovorno tako do predlagateljev kot do občanov in komentiral, da je v komisijah potrebno imeti ljudi, ki na seje dejansko pridejo, sicer pa se poslužiti vzvoda zamenjave članov.

Župan Tomaž Režun si je prav to problematiko pripravil tudi za obelodaniti pod točko "Razno". V podobni luči je omenil, da si tudi sam želi, da bi bilo v sejni sobi 16 svètnikov ter izrazil nezadovoljstvo, da na občinskih proslavah pogosto našteje le 2, 3 6 svètnike. "Sem že razmišljal, da bi ljudi v prijaznem pismu pozval k zanesljivi udeležbi," je dejal in potrdil, da katerokoli funkcijo posameznik sprejme, mora biti zadaj tudi določena mera odgovornosti.

 

Pobude, predlogi in mnenja Zveze za napredek Radeč in radeškega območja

  • SREČANJE OBČANOV Z ŽUPANOM

Svètnik Zveze za napredek Radeč in radeškega območja Zoran Čulk je prenesel predlog, ki so ga na predsedstvu stranke potrdili kot pobudo, dano na občinski seji, in sicer, da bi Občina Radeče enkrat letno pripravila srečanje, denimo v radeškem domu kulture in občane seznanila s postorjenim, z načrti za naprej in da bi župana lahko kaj iz prve roke povprašali.

Ta navada je v sevniški občini in se nekaterim dni zelo na mestu, zato je bil predlog tudi podan - da se širša skupnost hkrati seznani z določenimi vsebinami problematikami, strategijami, pogledi in podobno. Uvodoma je v odgovoru župan opomnil, da takih možnosti srečati se z županom kot so v Radečah, ni prav dosti po drugih občinah. "Posamezno, verjemite, do mene lahko pride vsak," je opombo še podkrepil in dodal, da ima med dobrimi štiri tisoč občani zagotovo nekje polovica tudi njegovo telefonsko številko.

"Z vidika predstavljanja projektov pa - konec koncev ste vi (svètniki, op.p) moja podaljšana roka, da pridejo vsebine do ljudi in od ljudi, kaj še narediti, kaj še izboljšati. Ali raje preko svètnikov ali bi sklicali občane skupaj, pa je stvar debate," je pustil župan zaenkrat zadevo odprto z vidika enoznačnega odgovora ter hkrati ponovno poudaril, da takšne dostopnosti do župana kot je v Radečah, marsikje ni - občane pogosto sprejme tudi v pisarno.

  • CESTA SKOZI VRHOVO IN CESTA SKOZI SVIBNO

"Projekt je umeščen in je narejen za prehod za pešce pri pekarni," je pojasnil Tomaž Režun ter dodal: "Ko bo rekonstrukcija, bo tudi prehod za pešce tam," in da je bila občinska ekipa pred mesecem dni pri ministrici za infrastrukturo (mag. Alenki Bratušek), kjer so dobili zagotovilo, da projekt bo izveden, - to torej ni vprašanje, ne ve pa se kdaj. Predračunska vrednost del je 1,2 milijona vrednost, "prepričan sem, da mi smo svoje kot Občina naredili, sedaj pa je na vrsti država."

Čulk je predlagal, naj se v bodoče cesta proti Svibnu ne bi vedno le krpala, pač pa bi se glede na to, da se težave vedno znova ponavljajo, k zadevi pristopilo bolj celovito. "Ali damo šestkrat po sto tisočakov ali enkrat milijon, pa bi se cesta uredila za naslednjih pet generacij." 

Cesta proti Svibnu je pa tudi problematična, se je strinjal župan s Čulkom. "Toda če gremo mi to sedaj v celoti rekonstruirati, smo ob dva (investicijska, da se razumemo) letna proračuna in kako takšno cesto spraviti v dobro stanje brez pomoči, jaz ne vem," je bil odkrit.

Da je v veliki meri seznanjen s stanjem cest širom občine, je ponazoril z navedbo, da je ravno dan pred občinsko sejo, skupaj s svètnikom in predsednikom vrhovške krajevne skupnosti Dragom Klanškom šel na ogled šestih točk, od katerih sta se dve nanašali na ceste. "Imamo primer gospe, do katere reševalno vozilo ne more priti," je še opomnil na prioriteten vidik.

  • KONSTRUKCIJA SRCA ALI OKNA ZA FOTOGRAFIRANJE

V nadaljevanju je Čulk omenil, da veliko potuje tako po Sloveniji kot po svetu in dejal, da ima mnogo mest nekam umeščeno konstrukcijo srca ali okna in predlagal, da se najde primeren prostor, kamor bi lahko kaj takega v smislu tudi spodbujanja turizma, lahko umestili.

Župan je idejo komentiral kot zanimivo in pozval k razmisleku glede lokacije, ali bi ta bila kje ob Savi ali v kateri od naših krajevnih skupnosti

  • BOLJE OSVETLJENA POT 

Občanka se je na svetnika Zveze za napredek Radeč in radeškega območja obrnila s prošnjo, da bi se med Kozorogom in Domom kulture Radeče umestila svetilka javne razsvetljave. Režun je potrdil rešitev predloga.

  •  IN MEMORIAM OLGA ŠINKOVEC

S športom tesno povezan svetnik Čulk je dodal še, da "je 4. aprila umrla Olga Šinkovec, ki je najboljša slovenska športnica radeških korenin vseh časov" in predlagal, da bi se tudi njej poklonili v Radeških novicah 2023.

Podobno kot za Pešca, je tudi za Šinkovec po županovih besedah v delu, da se njuna sled v domačem okolju in širše obeleži. Že tedaj, ko je preminula, je župan prejel klic Vita Žnidarja. "Vesel sem takih pobud, da se na zaslužne in uspešne ne pozabi," je pristavil Režun.

Dolgoletni predsednik Gasilske zveze Radeče: Olajšati pot reševalnim vozilom 

Rado Mrežar, svètnik Socialnih demokratov ter dolgoletni predsednik Gasilske zveze Radeče, je dejal, da helikopter kar pogosto pristaja v Radečah, ko je potreben prevoz obolelih oseb in opozoril na nekoliko težje dostopno pot zaradi naklona ter v luči lažjega in hitrejšega transporta prosil, da bi se poskrbelo, da se klančina zmanjša, z namenom, da večje reševalno vozilo lahko nemoteno uvozi in izvozi.

Župan je omenil tudi možnost pristajanja na radeškem stadionu, v pogovoru pa sta se strinjala, da ob Savi to nikakor ne bi bilo izvedljivo. Dogovorila sta se, da bo predlagatelj pobude navzoč, ko bi se dostop preveril na samem terenu.

 

Preberite še več člankov - Javni zavodi

PRIPELJI! Papirna akcija za devetošolce

Iz Osnovne šole Marjana Nemca Radeče obveščajo, da od ponedeljka, 18. septembra pa do petka, 29. septembra 2023, za šolo (pri telovadnici) potekala papirna akcija. Papir lahko pripeljete kadarkoli....

Zdravstveni dom znova prepoznan kot odlično delovno okolje

Iz Zdravstvenega doma Radeče so sporočili, da so bili ponovno priznani kot odlično delovno okolje, za kar so drugo leto zapored prejeli nagrado "Great Place to Work". Ta prestižna nagrada temelji na...

Podelili dva zlatnika, dva srebrnika in županovo priznanje

V petkovem večeru se je v Domu kulture Radeče odvijala slavnostna seja Občinskega sveta Občine Radeče, na kateri se tradicionalno podeljujejo občinska priznanja za tekoče leto, tokrat so bila...

Potujoča knjižnica po radeški občini: eno odvzeto in eno dodano postajališče

Z novo sezono obiskov Posavske potujoče knjižnice se je Bralko znova podal po vijugavih poteh (tudi) podeželja posavskih občin, med katerimi je tudi radeška. Bibliobus je začel znova voziti pred...

Odvoz IZJEMOMA jutri in ne danes

Komunala Radeče obvešča svoje cenjene stranke, da bo zaradi tehničnih težav na smetarskem vozilu odvoz bioloških odpadkov v naseljih, v katerih bi se morali le-ti odvažati danes (31. 8.2023),...

Izkušnje s kovinarstvom? So prednost za službo v Radečah!

Prevzgojni dom Radeče bo v svoje vrste sprejel novega sodelavca ali sodelavko na delovno mesto "koordinator VII/1 - inštruktor". Gre za službo po dvoizmenskem urniku za nedoločen čas pri Ministrstvu...

NUJNO OBVESTILO: motena oskrba z vodo na Njivicah

Javno podjetje Komunala Radeče obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del (odpravljanja okvare) danes, 8. avgusta 2023 motena oskrba s pitno vodo za celotno naselje Njivice.

VABILO: Križci, krožci, tulci

V torek, 8. avgusta 2023, ob 9. uri v Knjižnici Radeče v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Radeče pripravljajo poletno ustvarjalnico KRIŽCI in KROŽCI pa še TULCI. "Lepo povabljeni...

Namen je bil dober, a statika ni šla na roko. Sledi le še porušitev.

Po tem, ko je že kazalo, da bo v stari hiši na vznožju šolskega griča zavela nova energija z vzpostavitvijo radeškega mladinskega centra v Simončičevi hiši, je zdaj dokončno jasno, da je priložnost...

Tudi VI SAMI lahko prispevate k izsledkom raziskave o zdravstveni pismenosti v radeški občini

Uslužbenka edinega javnega zdravstvenega zavoda v občini Radeče Tanja Udovč se je obrnila na Radeški utrip s prošnjo, da Radečani in Radečanke s svojimi odgovori pomagate k razrešitvi težave...

Vode NI VEČ POTREBNO preventivno prekuhavati

Iz Komunale Radeče so danes popoldan obvestili o PREKLICU preventivnega prekuhavanja pitne vode na vodovodnem sistemu Radeče.

Mladi izvedli poletni nastop za starejše v Loki

Preden so veselo zakorakali v poletne počitnice, katerih je slaba polovica že mimo, so učenci Osnovne šole Marjana Nemca Radeče 21. junija 2023, na prvi poletni dan in poletni solsticij, obiskali...

Pobude svètnikov na zadnji seji pred dopusti

Na junijski občinski seji so se z nekaj pobudami in predlogi oglasili tudi občinski svetniki. Beseda je tekla o prenovi cest, možnosti dodatnih parkirnih mest na radeški železniški postaji, opomnili...

Služba na voljo v Prevzgojnem domu Radeče

Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij je včeraj objavila razpisano prosto delovno mesto, naloge katerega se bodo po zasedbi opravljale v Prevzgojnem domu Radeče. Nudijo...

Poletje je tu in z njim tudi POLETNI BRALCI 2023!

Poletni bralci so poletna bralna akcija, ki je namenjena osnovnošolcem v vseh podružničnih knjižnicah Knjižnice Laško, torej tudi mladim radeškim bralcem. Da je sodelovanje še slajše, jim poleg...

Zaposlijo dve srednji medicinski sestri/zdravstvenika

Zdravstveni dom Radeče je objavil potrebo po zdravstvenem kadru. Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje so razpisali dve prosti delovni mesti "srednja medicinska sestra/zdravstvenik -...

Podražitev, obenem tudi prehod na digitalno pošiljanje računov

Na podlagi sklepa sveta zavoda in pridobljenega soglasja pristojnega ministrstva se v Glasbeni šoli Laško-Radeče s 1. septembrom 2023 spreminja prispevek staršev za materialne stroške. Povišanje je...

Uradne ure šole v juliju in avgustu

V času poletnih počitnic - od 26. junija 2023 do 22. avgusta 2023, so vrata šole zaprta. "Uslužbenci OŠ Marjana Nemca Radeče se vrnejo v sredo, 23. avgusta 2023," so zapisali v obvestilu na njihovi...