V zaključnem delu prve letošnje seje Občinskega sveta Občine Radeče so trije svetniki postavili nekaj vprašanj oziroma pobud, ki so se nanašale na različna področja.

Bo sprejet Odlok o javnem redu in miru v občini Radeče?

Miran Prnaver je ponovno postavil vprašanje, vezano na dejavnost v prostorih, ki so last PGD Vrhovo (kjer je bila nekoč v Vrhovem pekarna, sedaj je prodajalna hitre hrane) in izpostavil, da arogantna in odrezava retorika v smislu reakcije PGD Vrhovo ni primerna, še več - nesprejemljiva. Želi si konkretnih odgovorov, ki jih občani pričakujejo, da bo le-te posredoval, obenem pa tudi opravičilo za odrezavo in nekulturno dozdajšnjo komunikacijo.

Druga zadeva, ki jo je izpostavil pa je bil poziv, da se do zaključka tega mandata občinska uprava opredeli do sprejetja odloka o javnem redu in miru, k čemur je podal pobudo že v preteklosti.

Jasno razmejiti: pas za zavijanje levo in za zavijanje desno

Peter Mlakar je pohvalil prikaz Zaključnega računa Občine Radeče za leto 2021, pozval k obisku direktorja CEROZ-a, ki bi iz prve roke predstavil aktualno stanje in podobno kot že pred približno letom dni predlagal, da se sedaj vnovič preuči možnosti, da bi se cesta iz smeri Spar Radeče proti priključitvi na G1-5 malce razširila, za kar meni, da bi prav sedaj, ko poteka "ureditev hodnika (pločnika) ob državni cesti in V gaju" bila za to še najbolj primerna priložnost.

"Nekdo zavija levo, nekdo desno in menim, da bi bilo prav, da se priključek na cesto, ki vodi iz smeri Zidanega Mosta proti Vrhovem malo razširi, predvsem pa talno označi, da se na osnovi tega vozniki pravilno razvrstijo," je opozoril na večkrat nepotrebno čakanje, ker se precej voznikov razvrsti na sredino, ne glede na smer zavijanja. 

Naj se postavijo WC-ji

Zanimalo ga je tudi, ali KTRC Radeče in Občine Radeče tudi v lokalnem prostoru, z vidika regije promovirata "Ribiško vasico", k čemur je odgovor podala direktorica KTRC Radeče Dubravka Kalin. Ob tem je podžupan Janez Prešiček dodal še, da bi bilo potrebno umestiti (prenosni) WC na območje okrog ribiškega doma, saj se je frekvenca ljudi precej povečala, sprehajalcev, kolesarjev in ostalih, ki se rekreirajo med TRC Savus in didaktičnim bajerjem je namreč vse več, česar smo po Prešičkovem mnenju seveda lahko veseli, toda poskrbeti je potrebno, da lahko ti opravijo toaletno potrebo, katere pa dejansko v času zaprtja ribiškega doma v kulturnem, civiliziranem smislu.

K temu je tudi direktorica KTRC Radeče Dubravka Kalin pristavila, da bi bilo potrebno na to pogledati in reševati bolj celovito ter, ko se bo k temu pristopilo, zajeti vse lokacije, kjer bi bili WC-ji potrebni in v tej luči poudarila nujnost postavitve tudi v bližini fitnesa na prostem, kjer se giblje precej manjših otrok, za katere pa je v sili pogosto pot vse do TRC Savus predolga.

A. Burkelc Klajn: "Po rekonstrukciji Zidani Most-Radeče pri nas ni več za živet!"

S temi besedami je občinska svetnica, krajanka Vrhovega, poudarila tako hitrost mimovozečih vozil kot tudi frekvenco in se naslonila na to, da je cesta skozi naselje Vrhovo absolutno neprimerna za tolikšno število vozil vsakodnevno, med katerimi je nemalo tovornih, ki stanje vozišča, ki je že sicer poškodovano, le še poslabšujejo. "Hiše pokajo," je še navedla učinek vse gostejšega prometa.

Župan Tomaž Režun je nakazal, da po zdajšnjih podatkih kaže, da naj bi v roku nekaj mesecev celotno cestišče skozi naselje Vrhovo preplastili. "Kaj pa prehod za pešce?," je še zanimalo Burkelc Klajnovo, na kar je Režun odgovoril, da en prehod že je umeščen v naselje, da pa pristojne institucije ne dajo zelene luči za umestitev še enega, ki si ga v Vrhovem želijo, saj "za ovinkom umestitev ni primerna" in takim predlogom preprosto ne prikimavajo.

 

 

 

 

 

Preberite še več člankov - Javni zavodi

ZD Radeče: na voljo dve delovni mesti

Zdravstveni dom Radeče ima odprta dva aktualna razpisa. Preko Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je objavil razpis dveh prostih delovnih mest, na osnovi katerih bo pol-letno zaposlitev...

Vodovod Brunk - 3 vrste prepovedi ob ukrepu varčevanja

Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o. obvešča vse uporabnike pitne vode iz vodovoda Brunk, da se je na podlagi 51. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo (UR. list RS št. 48/09) zaradi težav vodnih...

Do predavanj in ekskurzij s pomočjo financiranja Občine Radeče

Na spletni strani Občine Radeče je objavljen javni razpis, v okviru katerega bodo hortikulturnim, čebelarskim in drugim podobnim društvom v občini Radeče namenili dva tisoč evrov za ozaveščanje in...

S proslavo ob dnevu državnosti letos navdušili na Svibnem

Letošnjo proslavo ob dnevu državnosti, ki je v radeški občini potekala 23. junija, so pripravili v dvorani podružnične šole na Svibnem, uvod v prireditev pa so po ustaljeni tradiciji izvedli...

Iščejo okrepitev za čiščenje, pranje in likanje

Zdravstveni dom Radeče je objavil potrebo po novi delovni moči in sicer na delovnem mestu "pomožni delavec II". Zaposlitev bo trajala 12 mesecev - v popoldanskem času, delovne izkušnje niso...

To soboto tradicionalna proslava na Brunku

VABILO: Občina Radeče in Krajevna organizacija Zveze združenja borcev NOB Radeče 2. julija, torej to soboto, pripravljata proslavo, ki bo po ustaljeni navadi potekala pri spominski plošči domačije...

Znani letošnji občinski nagrajenci

Občina Radeče je kakor vsako leto objavila Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Radeče za leto 2022, rok za oddajo predlogov pa se je iztekel v začetku meseca maja. V...

Ob dnevu policije "zlati ščit policije" Nikolaju Zorcu

Zaposleni na Policijski upravi Celje so 14. junija obeležili dan policije. Proslavo so pripravili v kulturnem domu v Šmarju pri Jelšah, kjer so podelili bronaste znake policije za sodelovanje, zlate...

Predstavnica v RRA Posavje je mag. Marjetka Lipec

Pri 11. točki dnevnega reda včerajšnje seje Občinskega sveta Občine Radeče so se na osnovi prejetega gradiva občinski svetniki lotili tudi standardnega postopka, kot je pojasnil predsednik Komisije...

WiFi4EU in Radeče: Na 10 lokacijah brezplačno do spleta

Na podlagi uspešne prijave na poziv Evropske komisije za dodelitev nepovratnih sredstev za spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih je Občina Radeče v mesecu maju zaključila...

Gal osvojil 2. mesto in prejel posebno zahvalo celjskega župana

V Celju je potekal zagovor raziskovalnih nalog v organizaciji zavoda Mladi za Celje, ki srečanje organizira v okviru tekmovanj Zveze za tehnično kulturo Slovenije. Kot edini predstavnik Osnovne šole...

ZD Radeče: Odlično delovno mesto, 6 zahval in ambasadorki srčnosti Cvetka in Vesna

V včerajšnjem poznem popoldnevu se je v Domu kulture Radeče odvijala prireditev v organizaciji Zdravstvenega doma Radeče in Sveta uporabnikov ZD Radeče. Radeška zdravstvena ustanova je prejela...

Maja, Ema in Zala prejele srebrno priznanje (Zeleno pero)

V osnovni šoli Marjana Nemca Radeče so ponovno zelo ponosni na odlične dosežke na tekmovanjih iz znanja na državnih tekmovanjih. Učenke so se tudi letos udeležile tekmovanja za Zeleno pero, ki je...

Usposabljanje zaključuje prva skupina prvih posredovalcev

V radeški občini se udejanja vzpostavljanje sistema prvih posredovalcev - laikov, ki so osnovno usposobljeni za nudenje prve pomoči ob življenjsko ogrožajočih stanjih, katerih ukrepanje je odločilno...

Gospodarsko ministrstvo potrdilo POJNT; obeta se obnova Simončičeve hiše

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je danes s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki upravlja Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR),...

Zaključena je 14., teče že 15. bralna značka za odrasle

V knjižnicah pod okriljem Knjižnice Laško so na pragu iz maja v junij začeli 15. sezono Bralne značke za odrasle, po tem, ko je 14. uspešno zaključilo 36 radeških bralcev. Vsako leto Knjižnica Laško...

Že si lahko zagotovite sezonsko vstopnico za bazen

KTRC je v sredo objavil obvestilo, da se je predprodaja sezonskih vstopnic za Bazen Radeče začela. Predprodaja poteka od 27. maja do 30. junija 2022, bazen pa bo začel obratovati 24. junija....

Izkušnje z lesom? Državna ustanova v Radečah zaposluje!

Na delovno mesto, ki bo potekalo v dveh izmenah, bo Prevzgojni dom Radeče zaposlil osebo, ki bo opravljala delo "delovnega inštruktorja V". Med pogoji za zasedbo je zahtevan opravljen...