30. decembra je potekala 13. redna seja, ki jo je župan Občine Radeče Tomaž Režun sklical 23. decembra. To je bila druga ZOOM občinska seja, ki je zaradi trenutnih epidemioloških razmer torej potekala v spletni obliki - kar je po presoji vodstva radeške občine še najbolj za zdravje odgovorna odločitev z vidika srečevanja lokalnih odločevalcev.

Po potrditvi zapisnika 12. redne seje je sledil pregled realizacije sklepov 12. redne seje ter seznanitev s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Radeče s strani predsednica Nadzornega odbora Občine Radeče Jožefe Novak.

Pod 5. točko je bila seznanitev s sprejeto odredbo o začasni oprostitvi plačila najemnine za poslovne prostore v lasti Občine Radeče, nato pa pregled izvrševanje Proračuna v obdobju od januarja do novembra 2020.

Pomembna točka je bila tudi obravnava in sprejem predloga Proračuna Občine Radeče za leto 2021, dana pa so bila tudi soglasje k zadolževanju javnega podjetja Komunala Radeče d.o.o. in javnega zavoda KTRC Radeče.

Občinski svetniki so še obravnavali in sprejeli Sklep o določitvi cen programov v JZ OŠ Marjana Nemca Radeče - enoti vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 1. 2021, beseda pa je tekla tudi na temo storitev, ki jih izvaja radeška komunala. Seznanili so se namreč s cenami s predlaganimi elaborati o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za oskrbo s pitno vodo, za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov in za čiščenje odpadnih voda v Občini Radeče, izvoljenci radeškega ljudstva pa so tudi dali soglasje k povišanju cen grobnin.

Pod 12. točko je bila izvedena razprava in sklepanje o Letnem programu športa v Občini Radeče za leto 2021, v nadaljevanju pa obravnava in sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem kot tudi Sklepa o načinu uporabe poslovnih prostorov na Gledališki poti 2 in  Sklepa o znižanju najemnine za poslovne prostore na omenjenem naslovu (Radeče).

Obravnavali in sprejeli so še Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks v občini Radeče za leto 2021 in Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v občini Radeče za leto 2021.

Pod zaporedno točko 17 je bila na dnevnem redu obravnava in sklepanje o predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za izdajo soglasja k imenovanju direktorice RRA Posavje.

Proti koncu spletnega srečanja, preden so bile na vrsti svetniške pobude, pa je beseda tekla tudi na temo obravnave in sprejema Skupne liste kandidatov, predstavnikov v Razvojni svet regije Posavje in še potrditev predloga za priznanje Ivana Pešca v letu 2021.

Zadnja občinska seja v letu 2020 s kar 21 točkami dnevnega reda je tako imela zelo raznovrstne teme - za seznanitev, razpravljanje in odločanje.

Preberite še več člankov - Javni zavodi

Shranjujte star papir do aprila!

V letošnjem šolskem letu se je Osnovna šola Marjana Nemca Radeče kljub epidemiji odločila, da bodo v aprilu ponovno organizirali zbiralno akcijo odpadnega papirja. V ta namen so pripravili plakat...

Pripravniško mesto na voljo!

Zdravstveni dom Radeče je včeraj preko Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje objavil razpis prostega delovnega mesta, na osnovi katerega bo polletno zaposlitev dobila srednja medicinska sestra...

Za šport letos skoraj 400 tisočakov

Zakonodajno je določeno, da država in lokalne skupnosti skrbijo za uresničevanje javnega interesa v športu. Na osnovi predloga Letnega programa športa v občini Radeče za to leto, so občinski...

Le še brezstično in vnaprej pripravljeno

Knjižnica Laško obvešča uporabnike (tudi svoje enote) v Knjižnici Radeče, da je po odloku Vlade Republike Slovenije v slovenskih knjižnicah od vključno včerajšnjega dne, torej sobote, 9. januarja...

Občinsko kulturno priznanje prejme ....

Priznanje Ivana Pešca je nagrada s strani Občine Radeče, namenjena tistim, ki s posebnimi dosežki in uspešnim delovanjem na področju kulture prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu...

Prijave za cepljenje v Radečah

Iz Zdravstvenega doma Radeče so sporočili, da skladno z obširnim poročanjem v vseh oblikah medijev na temo cepljenja številni kličejo v njihove ambulante z vprašanji, kdaj in kako bo cepljenje...

Najpogosteje ga obiščejo upokojenci in kmetje

Na Posavsko potujočo knjižnico se je v prvih treh mesecih vpisalo 24 članov. Trenutno je največ odraslih, in sicer prevladujejo upokojenci, kmetje in tisti zaposleni, ki lahko obiščejo Bralka v...

ZD Radeče bo prebujal z optimizmom

Zdravstveni dom Radeče je uporabnikom zdravstvenih storitev že ponudil telefonske številke in na drugi strani povezave kontakt z osebami, ki nudijo pomoč v duševni stiski, ocenili pa so tudi, da...

Odziv velik, testiralo se bo do preklica

Zdravstveni dom Radeče je po tem, ko je zadnje tri dni koledarskega leta začel izvajati brezplačne teste za občane, sporočil, da so prejeli s strani Ministrstva za zdravje dopis, na osnovi katerega...

Pred skokom v 2021 še 13. občinska seja

30. decembra je potekala 13. redna seja, ki jo je župan Občine Radeče Tomaž Režun sklical 23. decembra. To je bila druga ZOOM občinska seja, ki je zaradi trenutnih epidemioloških razmer torej...

Jutri in v sredo hitri testi brezplačno

Zdravstveni dom Radeče bo jutri , v torek, 29. decembra in v sredo, 30. decembra , med 11. in 13. uro v COVID zabojniku pred ZD Radeče izvajal hitre teste , ki bodo za občane brezplačni.

Pa smo naredili nekaj dobrega!

Ob reki Savi na obrobju Radeč se na desnem bregu dviguje graščina, v kateri domuje Prevzgojni dom Radeče, malo nižje ob reki na levem bregu v Loki pa dvorec, v katerem domujejo upokojenci. Običajno...

Doslej testirali 140 oseb

Zdravstveni dom Radeče je po sklepu Ministrstva za zdravje s 4. decembrom letos začel v kontejnerju, ki je med drugim namenjen tudi izvajanju preventivnih ukrepov, izvajati hitre teste. Doslej so...

Hladnejši dnevi v družbi knjig

Knjižnica Laško in s tem tudi Knjižnica Radeče že trinajsto leto pripravljata bralno značko za odrasle in hladnejši dnevi, ki so nastopili (ko je zunaj manj opravil), so kot nalašč, da posežemo po...

Kam se bo investiralo v letu 2021?

Med pomembnimi točkami odločanja na ponedeljkovi občinski seji je bilo tudi potrjevanje predloga Proračuna Občine Radeče za leto 2021. Odločevalci na ravni lokalne skupnosti so se v 6. točki...

V šoli bo delal nov hišnik

Danes in jutri je še čas za prijavo preko elektronske pošte za vse tiste, ki se vidijo v vlogi bodočega hišnika v radeški šoli. Med kandidati, ki imajo srednjo poklicno izobrazbo smeri mizar,...

Nova pridobitev za ZD Radeče

Zdravstveni dom Radeče je v skladu s sprejetim Rebalansom finančnega načrta v letu 2020 opravil nakup osebnega vozila - slednje je že v uporabi. Njihov obstoječi vozni park tako odslej dopolnjuje...

Zdravstvenemu domu nagrada HORUS 2020

Zdravstveni dom Radeče je bil včeraj poleg - seveda v virtualni obliki - ko so v Mariboru podjetjem, organizacijam in posameznikom podelili Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS. Na razpis...