Foto: Pixabay

V prostorih občinske zgradbe je od preteklega, 18. pa do tega petka, 25. septembra na vpogled predlog Načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Radeče.

Kot je pojasnil Dalibor Crljenkovič, višji svetovalec za gospodarstvo na Občini Radeče, organizira Občina Radeče javno predstavitev "z namenom, da zainteresirana javnost sodeluje s predlogi sprememb in pobud, ki pa morajo biti utemeljeni in skladni z rešitvami iz temeljnega načrta, v tem primeru je to državni načrt."

Vlada je ob koncu julija 2020 sprejela Državni načrt zaščite in reševanja (ZiR) ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, verzija 2.0, ki ga je pripravila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) Ministrstva za obrambo v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje. Omenjen dokument je bil dopolnjen in nadgrajen na osnovi izkušenj, ki jih je država pridobila v času epidemije v letošnjega marca pa do maja, z njim pa se nadomešča tistega iz leta 2016.

Na podlagi ocene ogroženosti (državne, regijske in občinske) in temeljnega državnega načrta pa morajo tovrstni načrt imeti izdelani tudi nosilci načrtovanja na nižjih nivojih. Kar pomeni, da so morale rokave zavihati slovenske občine in se lotiti izdelave vsaj dela Načrta ZiR, če ne že celotnega kot je priporočeno. In kako bo s tem pri nas? Zaradi specifičnosti in nepoznavanja določenih bolezni (pojav novega virusa) je župan Občine Radeče Tomaž Režun odločil, da se občinski načrt izdela v celoti.

 

Radeče v tem primeru del zahodnoštajerske regije

Z ozirom na to, da radeško območje organizacijsko pokriva celjska izpostava URSZR, tako občina Radeče spada v zahodnoštajersko regijo, skupaj s še 32 občinami. Že kmalu po sprejetju državnega načrta je Izpostava URSZR Celje 11.avgusta pripravila delovno srečanje, na katerem so bile predstavljene novosti in podane usmeritve za izdelavo Načrta ZiR na občinski ravni.

Predlog, ki je do tega petka na vpogled osebno ali preko spletne povezave, je izdelala Občina Radeče v sodelovanju s Štabom civilne zaščite Občine Radeče.

V zadnjih treh delovnih dneh se po Crljenkovičevih besedah na Občino Radeče sicer ni še nihče najavil za vpogled, za katerega pa je zaželena predhodna najava po telefonski (03 56 80 802) ali elektronski (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.) poti.

 

Načrt sprejme župan

Po tem ko bo predlog Načrta posredovan pristojni, torej celjski izpostavi URSZR v usklajevanje, se ga po izvedenem usklajevanju predstavi še na seji Štaba CZ občine, poveljnik CZ občine (pri nas je to Tomaž Knavs) ga odobri in nato ga sprejme župan, je nadaljnje postopke opisal Dalibor Crljenkovič. Ob vprašanju, do kdaj mora imeti Občina usklajen načrt v skladu z državnim, pa odgovarja, da "roke sicer določa Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, v tem primeru pa tudi sklep Vlade RS, v katerem so bili nosilci načrtovanja na nižji nivojih (regije/občine)zavezani k izdelavi svojih načrtov v roku 60 dni."

 

Sedmim načrtom ZiR se bo kmalu pridružil še osmi

Zahodnoštajerska regija, v katero spadajo tudi Radeče, ima izdelanih deset vsebinsko različnih ocen ogroženosti, Občina Radeče kot pa ima že izdelane načrte ZiR za primere potresa, jedrske nesreče, železniške nesreče, poplav, požara, zemeljskega plazu in porušitve vodne pregrade HE Vrhovo.

Kot napoveduje Dalibor Crljenkovič, ki je odgovorna oseba za izdelavo aktualnega Načrta ZiR ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, "bodo vsi načrti ponovno ažurirani in usklajeni z veljavno zakonodajo."

Preberite še več člankov - Javni zavodi

Namesto sveče spominski kamenček

Pred vrati so prazniki, ko bo zaradi vse bolj zaskrbljujoče epidemiloške slike v državi bistveno manj množično obiskovali grobove, zagotovo pa bodo spomini na preminule v teh dneh še kako živi. V...

Predlog: uvedba lesene žare

Občinski odbor Nove Slovenije je preko svetniške skupine na Občino Radeče in posredno na Komunalo Radeče naslovil vprašanje, ali je možno pri domačemu radeškemu komunalnemu podjetju ob smrti in...

Radeški vrtec NI povsem zaprt

Še en v nizu ukrepov je vladni odlok, ki v luči zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 zapoveduje začasno prepoved zbiranja ljudi v vrtcih. Župani številnih slovenskih občin - tudi radeški -...

Občina sprejela ukrepe v skladu s situacijo

S ponedeljkom bo, podobno kot spomladi, ko je bila epidemija razglašena prvič, aktivirana telefonska številka, preko katere lahko starejši in drugi onemogli občani, ki nimajo možnosti dostopa do...

Grajska razvalina Svibno pričenja z digitalizacijo

Regionalna razvojna agencija Posavje je s podjetjem Arctur Računalniški inženiring d.o.o. iz Nove Gorice podpisala pogodbo za digitalno inoviranje kulturne dediščine v operaciji e-gradovi Posavja....

Aktivna poteza: objavljen razpis (zobozdravnik)

Potrebo po dodatnem kadru zobozdravstvega področja je izkazal Zdravstveni dom Radeče z objavo zaposlitvenega oglasa preko Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za delovno mesto zobozdravnik...

Ana Marija, mentorica Polona in radeški župan na otroškem parlamentu

Včeraj je potekalo še zadnje srečanje 30. otroškega parlamenta, katerega se je iz radeške šole udeležila Anamarija Vintar (pod vodstvom mentorice Polone Korat ), ker dogodek poteka skupno za osnovne...

Volilno sejo odpovedali

Včeraj popoldan bi morala potekati seja Sveta zavoda OŠ Marjana Nemca Radeče, pa je niso izvedli - bila je namreč odpovedana. Točke dnevnega reda tako niso bile (še) obravnavane, kot tudi posledično...

V svoje vrste sprejmejo delovnega inštruktorja

Prevzgojni dom Radeče je včeraj objavil potrebo po dodatni delovni sili: iščejo delovnega inštruktorja s srednješolsko izobrazbo, vsaj dveletnimi delovnimi izkušnjam in opravljenim...

Korak v smeri preventive - zabojnik

V luči preprečevanja širjenja in prenosa koronavirusa SARS-Cov-2 ter zaradi zagotavljanja varnega in zdravega delovnega okolja zaposlenim v Zdravstvenem domu Radeče so ob stavbi domačega...

Jutri bo znano: ravnateljica bo ....?

Seja Sveta zavoda Osnovne šole Marjana Nemca Radeče, na kateri ena od točk dnevnega reda vsebuje tudi volitve ravnateljice, ki bo javni zavod vodila nadaljnjih pet let, bo potekala jutri popoldan....

Radeški otroci zbrali hrano za zapuščene živali

V oddelku podaljšanega bivanja so učiteljice ob obeležitvi dneva živali (4. oktober) z otroki spogovorile o skrbi za hišne ljubljenčke in prostoživeče živali. Povezali so se z Veterinarsko postajo...

30. otroški parlament letos drugače, a usmerjen v prihodnost

V prihodnjem tednu bo potekal jubilejni, 30. občinski otroški parlament osnovnih šol radeškega in sevniškega območja. Zaradi trenutnih razmer bodo tudi radeški mladi parlamentarci srečanje prvič...

Kako stoji zobozdravstvo v Radečah?

Med pacienti zobozdravnika Domna Grosa se je nedavno pojavila zagata, kako urediti nadaljnjo oskrbo in nego zob, s čimer bi storitve še bile vključene v zdravstveno zavarovanje, obenem pa se obdržal...

Avtobus, poln knjig, navdušil svibenske otroke

V včerajšnjem dopoldnevu se je na svojo prvo delovno vožnjo v radeški občini podala posavska potujoča knjižnica, poimenovana Bralko. Avtobus, ki je prirejen, da v svojo notranjost sprejme kar se da...

Z novim igralom stopili v 50-letnico Vrtca Radeče

V današnjem dopoldnevu je Vrtcu - enoti Biba Baja, ki se nahaja med bloki v Kolenovem grabnu, potekal kratek program otvoritve pomembne pridobitve za zdajšnje in prihajajoče generacije otrok. V Biba...

V ponedeljek se znova snidejo občinski svétniki

Župan Občine Radeče Tomaž Režun je sklical 11. redno sejo Občinskega svéta Občine Radeče, ki se bo v ponedeljek odvijala v Domu kulture Radeče in tekom poteka vsebovala 11 točk dnevnega reda....

Jutri dopoldan prva izposoja knjig prek bibliobusa

Posavska potujoča knjižnica bo potem ko je 21. septembra prvič pokazala svojo bogato notranjost, prvič zapeljala na svoj delovni obisk jutri in ravno v radeško občino. Ustavila se bo najprej v...