Foto:Janja Klanšek

Na cestnem odseku Zajec-Klenovšek je stanje prometne varnosti že bistveno drugačno v primerjavi s to pomladjo - v začetku tega poletja se je namreč začela rekonstrukcija, po zaključku katere bodo tudi pogoji za opravljanje gospodarske dejavnosti ter življenjski pogoji tega območja precej bolj prijazni za uporabnike.

Dela, ki so bila izvedena, so v grobem zajemala utrjevanje zgornjega ustroja, izdelavo manjšega opornega zidu in ureditev sistema odvodnjavanja, nazadnje pa v sklepni fazi še asfaltacijo cestišča z oblikovanjem asfaltne mulde.

Ocenjena vrednost investicijskega projekta znaša 57.666,72 EUR, ki je razdeljena na dva vira financiranja, in sicer 27.972,68 iz lastnih sredstev Občine Radeče, preostalih 29.694,04 pa iz povratnih sredstev za sofinanciranje investicij kot določa 23. člen Zakona o financiranju občin.

So pa finančno v rekonstrukcijo odseka Zajec-Klenovšek vključena tudi gospodinjstva oziroma uporabniki, ki ta del ceste vsakodnevno ali zelo pogosto koristijo. "Na temelju ponudbe občanov je bil sklenjen medsebojni dogovor med Občino Radeče in občani, da slednji določena dela opravijo sami," je odgovoril mag. Matjaž Šušteršič, višji svetovalec za projektno delo in investicije na Občini Radeče.

Vsakokratno deževje je uničevalo cestoAktivno sodelovanje pri projektu je potrdil tudi eden izmed domačinov. "Uredili smo propuste," pravi Stane Klanšek, ki zadovoljno in hvaležno pove še, da je rekonstruiran odsek zares pomembna pridobitev. Pa ne le za uporabnike, ki na tem območju živijo. "Pri naši domačiji je sicer zaključek javne (kategorizirane) poti in naprej vodi gozdna pot, a vendarle - obnovljena cesta je del povezave treh občin, saj je po tej poti možno priti še v Zagorje ob Savi in v Trbovlje," opiše in poudari tudi, da gre za pot lovcev, gozdarjev in izletnikov proti Kumu. Po Klanškovih besedah je realizacija rekonstrukcije skladna tudi z obljubami sedanje lokalne oblasti, saj je bila po vsaj deset let trajajočih predlogih in dogovarjanjih dana zaveza, da se bodo znotraj Krajevne skupnosti Svibno uredili trije cestni odseki - in odsek Zajec-Klenovšek je prvi, ob katerem so naredili kljukico "izvedeno".

Za leto 2020 sicer Občini Radeče pripada 118.381 EUR nepovratnih sredstev in 59.191 EUR povratnih sredstev - ob počrpanih slabih 30 tisočakov povratnih sredstev za namen rekonstrukcije omenjenega cestnega odseka v dolžini 570 metrov, je slabih 10 tisočakov povratnih sredstev predvidenih še v projektu ureditve podzemnih komunalnih vodov na delu Ulice OF, nekaj manj kot 20 tisočakov pa v projektu ureditve javne razsvetljave na območju Zdravstvenega doma Radeče.

Na drugi strani so nepovratna sredstva namenjena za prenovo sanitarij v radeški šoli (98.282.80 EUR) in v projektu ureditve podzemnih komunalnih vodov na delu Ulice OF (20.098,20 EUR).

Preberite še več člankov - Javni zavodi

Rekonstrukcija cestnega odseka pod Vetrnim vrhom

Na cestnem odseku Zajec-Klenovšek je stanje prometne varnosti že bistveno drugačno v primerjavi s to pomladjo - v začetku tega poletja se je namreč začela rekonstrukcija , po zaključku katere bodo...

Ostanki Gradu Svibno bodo na ogled v 360-stopinjski fotoizvedbi

Postalo je jasno: za projekt “ E-Gradovi Posavja ” je Regionalno razvojna agencija Posavje uspešno pridobila sredstva v sklopu Javnega razpisa za preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih...

Z julijem prejeli za slab evro po osebi višjo komunalno položnico

Skupen znesek na položnici storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja je od 1.junija višji, saj se nove cene, katere so občinski svetniki potrdili, že uporabljajo slaba dva...

Tudi med počitnicami in dopusti: E-reciklirajmo!

E-odpadki so posebni odpadki, ki zaradi vsebnosti težkih kovin in drugih nevarnih snovi, ne sodijo med mešane komunalne odpadke, zato jih je potrebno ločeno zbirati in oddati na posebna mesta....

Prvo nočno plavanje v sezoni privabilo številne kopalce

Sinoči je na Bazenu Radeče potekalo prvo nočno kopanje v tej kopalni sezoni. Po zaključenem rekreativnem plavanju so tako na svoj račun prišli tisti, katerim se je ljubše osvežiti, ko temperature...

Predmetna stopnja šole bo imela prenovljene sanitarije

Eden izmed projektov poletnega časa je obnova sanitarij v radeški osnovni šoli. Dela so stekla, čim so otroci pomahali šolski stavbi v slovo in bodo glede na zastavljeno časovnico zaključena do...

Potrdili prejemnico Zlatnika in prejemnika Srebrnika Občine Radeče

Občinski svet Občine Radeče je na torkovi seji obravnaval predloge prejemnikov občinskih priznanj. Ta se podeljujejo tradicionalno v septembru, ob prazniku Občine Radeče, v sklopu slavnostne seje....

Radeške obronke bo dosegla nova mobilna enota Knjižnice Laško

Neposreden dostop do knjižničnega gradiva in branja literature je za prebivalce podeželskih krajev in odročnejših urbanih predelov izrednega pomena. Tudi ali pa predvsem zato, ker v kar nekaj...

Sedem srebrnih Zelenih peres za novinarska besedila učenk

Šolsko leto 2019/2020 so v svečanem slogu končale učenke OŠ Marjana Nemca Radeče, ki so osvojile srebrno priznanje Zeleno pero za novinarski prispevek na temo GOZD.

Perspektivni učenci: naravoslovni uspehi in raziskovalna žilica

Letošnje šolsko leto je bilo nenavadno in polno novih izzivov. Potrebno je bilo stopiti z ustaljenih poti in se prilagoditi novemu vsakdanu. A kljub temu so bili učenci Osnovne šole Marjana Nemca...

Začele so se Počitniške igrarije 2020!

V okviru petletnega regijskega projekta Večgeneracijski center Posavje , katerega nosilka je Ljudska univerza Krško, je danes potekal prvi dan izmed skupno petih, ki bodo v tem tednu prinesli mnogo...

27.6 - odprtje Bazena Radeče v sezoni 2020

Danes je prvi kopalni dan te sezone in vreme je na strani upravljavca Bazena Radeče, saj bo - kot kaže - lep, sončen dan. Ravno pravšnji za obisk arhitekturnega bisera nad "papirniškimi bloki".

Mačka v žaklju? Ja, prosim!

Ste kdaj kaj že plačali in nato šele videli, da ste kupili, kot pravimo, mačka v žaklju? Tudi v radeški knjižnici poznajo - besedno frazo vsekakor, trenutno pa je vse bolj aktualen knjižni Maček v...

Podeljene Županove petice in Priznanja Marjana Nemca

V današanjem poznem popoldnevu je trinajsterica uspešnih mladih učencev in učenk, ki so pretekli ponedeljek sklenili svoje osnovnošolsko izobraževanje v radeški šoli, prejelo priznanja za učni uspeh...

Šola zaprla vrata za dva meseca

Danes je zadnji šolski dan šolskega leta 2019/2020 - obsijan je s soncem, ki je učence radeške matične in svibenske podružnične pospremil v poletne počitnice. Zaradi previdnosti ob še vedno prisotni...

Vrečke presenečenja že na voljo za prevzem

V Knjižnici Radeče so pretekli teden pripravili dvajset paketov presenečenja. Gre za bralne vrečke, v katerih so štiri knjige po izboru domačih knjižničark. Žanrsko boste v njej našli romane in...

33 devetošolcev se poslovilo od šole s prilagojeno valeto

Ponedeljek, 15. 6. 2020. Uradni zadnji osnovnošolski dan za generacijo 2005. Deževno vreme. Vzdušje med učenci v šoli drugačno kot pretekla leta. Devetošolci so dejali, da je bil letos njihov konec...

Tekom poletja v ZD Radeče s kletne smeri

V času rekonstrukcije parkirišča Zdravstvenega doma Radeče, ki bo stekla začenši z jutrišnjim dnem, bo uveden spremenjen režim gibanja. Vhod pacientov v zdravstveni dom bo tako omogočen preko...