Občinski svet Občine Radeče je na torkovi seji obravnaval predloge prejemnikov občinskih priznanj. Ta se podeljujejo tradicionalno v septembru, ob prazniku Občine Radeče, v sklopu slavnostne seje. Letos je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja prejela skupno pet predlogov, tri za Zlatnik in dva za Srebrnik Občine Radeče.

Občinski odbor politične stranke Socialni demokrati je predlagal Marijo Imperl za prejemnico Zlatnika, Kulturno društvo Moški pevski zbor Papirničar Jagnjenica je predlagal Martina Perniška in Janeza Zahrastnika za prejem prav tako Zlatnika Občine Radeče, dve različni organizaciji, ZŠAM Radeče in Združenje Europa Donna pa sta vsaka s sklepom svojega upravnega odbora predlagali Zdravstveni dom Radeče za prejemnika Srebrnika.

 

Kot je odločila Komisija za mandatna vpršanja, volitve in imenovanja pod vodstvom Janeza Prešička,

so Občinskemu svetu Občine Radeče predlagali, da Zlatnik Občine Radeče prejme Marija Imperl za njeno dolgoletno in uspešno delovanje na področju trajnostnega razvoja, vseživljenjskega učenja in družbeno-političnega življenja v občini Radeče, Srebrnik Občine Radeče pa Zdravstveni dom Radeče za uspešno delovanje ter za idejno zasnovo ter izvedbo projekta Center za starejše Dobra energija.

Kaj pa pevca Pernišek in Zahrastnik?

"Če povzamemo, je KD MoPZ Papirničar Jagnjenica za Janeza Zahrastnika in Martina Perniška predlagalo podelitev Zlatnika Občine Radeče za njuno 50-letno članstvo, sodelovanje in petje pri zboru od njegove ustanovitve leta 1970.

Skladno s 7. členom z Odloka o priznanjih Občine Radeče je določeno, da se vsako leto lahko podelita največ dva zlatnika, zato je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlagala, da se Janezu Zahrastniku in Martinu Pernišku za njuno delo podeli drugo primerno priznanje, saj podelitev treh zlatnikov po odloku ni možna.

Županovo priznanje bosta imenovana prejela na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Radeče ali ob drugi primerni priložnosti," je pojasnila direktorica Občinske uprave Občine Radeče mag. Marjetka Lipec.

Prvi odziv občinskih nagrajencev

Marija Imperl, upokojena dolgoletna direktorica KTRC Radeče, svetnica Občinskega sveta Občine Radeče, predsednica Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, okolje, komunalno dejavnost, turizem, občinsko premoženje in finance Občine Radeče, sekretarka Društva oglarjev Slovenije, predsedica Društva za trajnostni razvoj in osebnostno rast Institut Treelogy, inštruktorica gozdne joge z mednarodno licenco:

"V prvi vrsti čutim najprej globoko hvaležna sem, da sem sploh imela priložnost opravljati dela, ki so jih predlagatelji tudi prepoznali in navedli v obrazložitvi, saj mi je malodane vsaka naloga v preteklosti predstavljala osebno zadovoljstvo in karkoli človek uspe in zmore delati s srcem, je toliko bolj dragoceno.

Hvaležna sem, da so mi bile zaupane številne odgovorne zadolžitve in da smo se lahko družno veselili ob uspehih, ko so bile te izpolnjene."

 

 Franci Čeč, direktor Zdravstvenega doma Radeče; javni zdravstveni zavod je pod njegovim vodenjem prejel certifikat Dobra organizacijska energija v letu 2018 in prejel zmagovalno nagrado za dobro in učinkovito ravnanje z ljudmi pri njihovem delu na 17. HRM konferenci novembra 2019:

"Ob tej priložnosti se zahvaljujem partnerjema v projektu (Občina Radeče in Društvo upokojencev Radeče), zaposlenim, prostovoljcem, novinarjem, in vsem, ki skupaj z nami ustvarjajo "Dobro energijo".

Še posebej bi se rad zahvalil obema predlagateljema, ki sta nas prepoznala in predlagala za to laskavo priznanje.

Srebrnik Občine Radeče bo imel v našem zdravstvenem domu posebno mesto, njena vsebina pa bo zapisana v spominih vseh, ki pri tej uspešni zgodbi sodelujemo."

 

Preberite še več člankov - Javni zavodi

Dan slovenskih splošnih knjižnic v znamenju nagrade za Posavsko potujočo knjižnico

20. november je dan slovenskih splošnih knjižnic. V okviru Združenja splošnih knjižnic se že od ponedeljka obeležuje teden splošnih knjižnic, letos pod sloganom Moja knjižnica povezuje. Državljanom...

Zajtrk z medom - super dan!

Tretji petek v mesecu novembru obeležujemo Dan slovenske hrane. Hrana, ki jo pridelajo in predelajo naši kmetje, kmetijska in živilska podjetja ter zadruge je zaupanja vredna. S praznovanjem dneva...

Kako kaže po tednu dni?

Četudi je marsikdo pričakoval, da bo jesenski del šolanja na daljavo stekel lažje in z določenimi že vgrajenimi rešitvami na osnovi izkušenj take vrste izobraževanja iz spomladanskega časa...

Podaljšali najemno razmerje za nadaljnjih sedem let

Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij je z Družbo hčera krščanske ljubezni sv. Vincencija Pavelskega v mesecu oktobru 2020 z aneksom k najemni pogodbi podaljšala najemno...

Ime nove ravnateljice je zdaj že znano

Po tem ko je seja, na kateri bi morali 21. oktobra izvoliti ravnateljico radeške šole za mandatno obdobje nadaljnjih pet let, bila odpovedana zaradi pritožbe ene od kandidatk, da je postopek v...

Računalništvo, informatika? Možna služba v radeški šoli

Danes je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje objavil razpis prostega delovnega mesta, katerega želi zapolniti javni zavod Osnovna šola Marjana Nemca Radeče. Iščejo namreč kandidata za zasedbo...

Prvi obisk virusa v radeškem vrtcu

Včeraj popoldan je vodstvo Vrtca Radeče na svoji spletni strani obvestilo, da je potrjena prva okužba zaposlene v enoti Čira Čara. Dotična strokovna delavka je bila v sredo, 11. novembra v službi in...

V Radečah vbrizgali že več kot 400 odmerkov

Pred slabim mesecem dni, natančneje 19. oktobra, so v Zdravstvenem domu Radeče začeli s cepljenjem proti sezonski gripi. "Zavihajmo rokave! Cepimo se proti sezonski gripi. Letos je bolj kot kdaj...

Država na pomoč pozvala prostovoljce bolničarje

Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan je na Gasilsko zvezo Slovenije naslovil prošnjo glede evidentiranja operativnih gasilcev, ki imajo priznano specialnost bolničar in so na...

Novo: izposoja zvočnih knjig

Knjižnica Laško, pod okriljem katere deluje enota Knjižnica Radeče, obvešča, da je članom po novem (od 3. novembra) na voljo tudi izposoja zvočnih knjig v slovenskem jeziku z uporabo pametnih...

Brezplačen topel obrok za šolajoče doma

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanosti in šport ter posledično pobude radeškega župana , bodo učenci, ki imajo z odločbo pristojnega centra za socialno delo odobreno...

Bralka danes ne bo v radeško občino

Tretji obisk v Radečah in okolici je na urniku Posavske potujoče knjižnice za današnji dan, toda danes Bralka žal ne bo in da ga ne boste zaman čakali tudi čez dva tedna velja poudariti še, da na...

Nagovor učencev: Izgubljeni dragi živijo naprej v naših srcih

Kakor je posebno letošnje leto, tudi 1. november mineva povsem drugače, kot bi še v začetku pomladi pričakovali. Lučka Zupančič iz OŠ Radeče je skupaj s prvošolci pripravila kratek video, s katerim...

Namesto sveče spominski kamenček

Pred vrati so prazniki, ko bo zaradi vse bolj zaskrbljujoče epidemiloške slike v državi bistveno manj množično obiskovali grobove, zagotovo pa bodo spomini na preminule v teh dneh še kako živi. V...

Predlog: uvedba lesene žare

Občinski odbor Nove Slovenije je preko svetniške skupine na Občino Radeče in posredno na Komunalo Radeče naslovil vprašanje, ali je možno pri domačemu radeškemu komunalnemu podjetju ob smrti in...

Radeški vrtec NI povsem zaprt

Še en v nizu ukrepov je vladni odlok, ki v luči zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 zapoveduje začasno prepoved zbiranja ljudi v vrtcih. Župani številnih slovenskih občin - tudi radeški -...

Občina sprejela ukrepe v skladu s situacijo

S ponedeljkom bo, podobno kot spomladi, ko je bila epidemija razglašena prvič, aktivirana telefonska številka, preko katere lahko starejši in drugi onemogli občani, ki nimajo možnosti dostopa do...

Grajska razvalina Svibno pričenja z digitalizacijo

Regionalna razvojna agencija Posavje je s podjetjem Arctur Računalniški inženiring d.o.o. iz Nove Gorice podpisala pogodbo za digitalno inoviranje kulturne dediščine v operaciji e-gradovi Posavja....