V januarju izdana položnica, ki jih je svojim uporabnikom izdala Komunala Radeče, je marsikoga presenetila in istočasno razhudila. Znesek je bil pri večini namreč nenavaden; višji kot pretekle mesece. In kaj je vzrok za povišanje? Količinski poračun cen.

Cene komunalnih storitev se oblikujejo na podlagi določil Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Ta uredba pa določa tudi pripravo t.i. količinskih poračunov cen in se na računu (položnici) obračuna z uporabo potrjene oz. veljavne cene in razlike v količinah. In kot pojasnjuje direktorica Komunale Radeče Brigita Stopar, "je šlo na decembrskih položnicah za količinski poračun cen odpadkov, saj je bila tekom leta ugotovljena razlika v zbranih (oz. odpeljanih odpadkih v obdelavo oz deponiranje) v višini 72 ton.

Del te količine predstavlja kosovne odpadke več zbranih količin s strani občanov, v skupni teži kar okoli 29 ton. Ostala količina predstavlja mešane komunalne odpadke (kamor so vključene tudi ločeno zbrane frakcije), ki so bili odpeljani na obdelavo po interventnem zakonu koncem leta, saj pooblaščene družbe za prevzem odpadkov niso opravile svojega dela, kar je že nekaj časa problem v naši državi, s katerim se soočamo vsa komunalna podjetja."

Decembrske storitve po starem, januarske že po novem

V obzir velja vzeti še dejstvo, da je Nadzorni svet Komunale Radeče na svoji 13. redni seji 17. decembra obravnaval in sprejel Elaborat o oblikovanju cen izvajanja javne službe. Javna služba pa je razčlenjena na

  • oskrbo s pitno vodo,
  • zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
  • odvajanje komunalne in padavinske vode ter
  • čiščenje odpadnih voda

- a vsi občani ne koristimo vseh štirih storitev.

Občinski svet je vsebinsko istovrsten dokument obravnaval že lani maja, predlagane cene iz tedanjega elaborata pa so se uporabljale od 1. junija 2020. Cene, ki so veljale od junija 2020 do konca decembra 2020, se s 1. januarjem spreminjajo, kar boste lahko preverili tudi na položnicah, ki bodo v prihodnjem tednu dosegle posamezna gospodinjstva.

Pri vodarini bo štiričlanska družina, ki porabi 15 m³ pitne vode, zaznala podražitev iz dosedanjih 13,2105 evrov na 13,9940 evrov, kar pomeni 78 centov več (junijska podražitev je znašala 74 centov).

Do konca 2020 je štiričlanska družina za zbiranje, odlaganje in obdelavo odpadkov prispevala 28,6355 evrov, z januarjem 2021 pa je ta postavka finančno ovrednotena s 30,2281 evri, to je 1,60 evra več.

Ste se kdaj vprašali po sami pogostosti odvoza, zlasti, kadar je iz zabojnikov in zbiralnih posod kar kipelo od velike količine smeti? Po podatkih radeške komunale komunalne odpadke odvozijo 26-krat na leto, biološko razgradljive kuhinjske odpadke pa 43-krat v letu. Preračunano v mesece: dvakrat mesečno se odvozijo določeni komunalni odpadki, rjavo obarvane posode z bio-razgradljivi odpadki pa trikrat mesečno.

Tudi pri cenah odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode je prišlo do sprememb, a te skorajda niso omembe vredne, saj znaša podražitev slaba 2,5 centa. Je pa občutnejša sprememba na postavki čiščenja odpadnih voda - strošek le-tega bo pri porabi 15 m³ pitne vode narasel iz dosedanjih 13,7537 na 14,3855, to je dobrih 60 centov več.

4-članska družina s porabo 15 m³ pitne vode ob predpostavki, da koristi vse štiri storitve, ki jih Komunala Radeče izvaja kot javna služba, bo tako z letošnjim letom dalje (zadnji potrjen elaborat se namreč uporablja od 1.1.2021 dalje) namesto "starih" 64,4164 evrov odštela 67,3996 evrov. Položnica bo tako višja za tri evre v primerjavi z novembrsko (decembrska je namreč vsebovala zgoraj pojasnjen količinski poračun cen odpadkov) oziroma 0,74 evra več po osebi.

Postali smo družba, ki je velik proizvajalec odpadkov

Dvig cen in podražitve na nobenem področju niso priljubljene, to je jasno kot beli dan. A da cene storitev rastejo pri številnih izvajalcih javne službe se po drugi strani pravzaprav niti ne gre čuditi.

Že proizvajalci prehrambenih izdelkov le-te pakirajo v veliki meri tako, da so vsaj v dveh ovojninah, sistema povratne plastične in steklene embalaže ter pločevink kot jo imajo na sosednjem Hrvaškem pri nas ne poznamo, kupci, ki se poslužujejo nakupov in uporabe pijač, ki so polnjene v povratno stekleno embalažo pa so v znatni manjšini.

In da o posledicah ukrepov, ki (ne)posredno vplivajo tudi na naše okolje (delo od doma, šolanje na daljavo) niti ne govorimo.

 

 

 

 

Preberite še več člankov - Javni zavodi

Nova zobozdravstvena ambulanta

Uporabnike zobozdravstvenih storitev je naša javna zdravstvena ustanova obvestila, da je s ponedeljkom, 1. marcem pričela v Zdravstvenem domu Radeče z delovanjem nova zobozdravstvena ambulanta....

Prvi zdravstveni zavod v Sloveniji s certifikatom

Zdravstveni dom Radeče je prvi zdravstveni zavod v Sloveniji, ki je prejel pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. Ekvilib Inštitut, ki je s partnerji GZS, ZDS in ZSSS nosilec...

Ste vedeli za "nov" fitnes na prostem?

S skupnim posavskim projektom Mar nam je za skupnost so Radeče so v okviru projekta pridobile fitnes napravi na prostem. S projektom, sofinanciranim iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, so...

Potreba po spremljevalcu gibalno oviranih učencev

Celjska območna služba Zavoda Republike za zaposlovanje je izkazala potrebo radeške osnovne šolske po zaposlitvi spremljevalca gibalno oviranih učencev - z namenom, da se zagotovi pomoč gibalno...

Veselje 125 otrok ob vrnitvi v šolo

Danes se je v matično šolo v Radeče izmed skupno 117 učencev prve triade v šolske klopi vrnilo 113 otrok, prag Podružnične šole Svibno pa je prestopilo vseh 12 učencev do vključno 3. razreda. Četudi...

Opomnik: jutri Bralkov obisk

V tem tednu bo postajališča v radeški občini obiskala Posavska potujoča knjižnica. Jutri, v četrtek, 4. februarja, se bo najprej Bralko ustavil na parkirišču pri Baru Branka (8.00-8.40), nadaljeval...

Želim si, da bi moja učiteljica vedela ...

Letos je društvo Radi pišemo z roko že šestič organiziralo Teden pisanja z roko. Akcija je potekala od 18. do 22. januarja 2021 in tema letošnjega tedna je bila Pišem pismo prijatelju . Razmere so...

Čemu neobičajno visoka komunalna položnica?

V januarju izdana položnica, ki jih je svojim uporabnikom izdala Komunala Radeče, je marsikoga presenetila in istočasno razhudila. Znesek je bil pri večini namreč nenavaden; višji kot pretekle...

Radečan in Svibenčan v Razvojni svet regije Posavje

Razvojnemu svetu regije Posavje je ob zaključku finančne perspektive 2014-2020 potekel mandat, zato je Svet regije Posavje sprejel skupno listo kandidatov, ki jo je Regionalna razvojna agencija...

Začeli popis škode po potresu

Na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje se pričenja popis oziroma ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic zelo močnega potresa na Hrvaškem (29. decembra 2020)....

Z glasbo v srcu, pogumno naprej ....

V glasbenih šolah poteka pouk na daljavo od 19. oktobra 2020 dalje. Epidemija je tudi glasbenike iz šolskega prostora preusmerila in prikovala pred računalnike. A tudi pri tovrstnem načinu dela...

Shranjujte star papir do aprila!

V letošnjem šolskem letu se je Osnovna šola Marjana Nemca Radeče kljub epidemiji odločila, da bodo v aprilu ponovno organizirali zbiralno akcijo odpadnega papirja. V ta namen so pripravili plakat...

Pripravniško mesto na voljo!

Zdravstveni dom Radeče je včeraj preko Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje objavil razpis prostega delovnega mesta, na osnovi katerega bo polletno zaposlitev dobila srednja medicinska sestra...

Za šport letos skoraj 400 tisočakov

Zakonodajno je določeno, da država in lokalne skupnosti skrbijo za uresničevanje javnega interesa v športu. Na osnovi predloga Letnega programa športa v občini Radeče za to leto, so občinski...

Le še brezstično in vnaprej pripravljeno

Knjižnica Laško obvešča uporabnike (tudi svoje enote) v Knjižnici Radeče, da je po odloku Vlade Republike Slovenije v slovenskih knjižnicah od vključno včerajšnjega dne, torej sobote, 9. januarja...

Občinsko kulturno priznanje prejme ....

Priznanje Ivana Pešca je nagrada s strani Občine Radeče, namenjena tistim, ki s posebnimi dosežki in uspešnim delovanjem na področju kulture prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu...

Prijave za cepljenje v Radečah

Iz Zdravstvenega doma Radeče so sporočili, da skladno z obširnim poročanjem v vseh oblikah medijev na temo cepljenja številni kličejo v njihove ambulante z vprašanji, kdaj in kako bo cepljenje...

Najpogosteje ga obiščejo upokojenci in kmetje

Na Posavsko potujočo knjižnico se je v prvih treh mesecih vpisalo 24 članov. Trenutno je največ odraslih, in sicer prevladujejo upokojenci, kmetje in tisti zaposleni, ki lahko obiščejo Bralka v...