Na področju samooskrbe je v zadnjih letih precejšnjega navdušenja deležno ravnanje, ki je sinonim za pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov. Kar sicer ne pomeni nujno samo pridobivanje elektrike iz sončnih elektrarn, a kot kaže praksa, imajo malodane vsi uporabniki nameščene sončne panele. Sonce je namreč čist in neskončen vir energije, kar v Radečah že izkoriščamo: sončni elektrarni sta denimo na radeški komunali in na strehi radeške športne dvorane.

Logika samooskrbe je enostavna. Hiša, priključena na omrežje, v času, ko sije sonce, proizvaja  elektriko, nekaj jo porabi, ostalo pa oddaja v omrežje; kadar pa sonca ni, električno energijo, ki jo potrebuje, jemlje iz omrežja. Konec leta se izvede poračun.

Če porabiš več kot si proizvedel, elektriko doplačaš, če pa si proizvedel več elektrike, kot si je porabil pa moraš po Uredbi elektriko podariti dobavitelju električne energije.

Pri SONCE energiji pa jo lahko preko tržnice porabiš v naslednjem letu ali viške preneseš na drugo odjemno mesto, k svojemu znancu ali drugemu družinskemu članu, kjerkoli na območju Republike Slovenije, ki je prav tako vključen na tržnico.

To storitev omogoča v Sloveniji le podjetje SONCE energija preko digitalne platforme SunContract.

T.i. zeleno gospodarstvo, katerega osnovni principi so opisani zgoraj, pa ni le prijazno do našega skupnega doma, planeta Zemlja, pač pa pomembno vpliva na to, kako globoko je potrebno seči v žep, da se poravnajo stroški proizvajanja in distribucije električne energije.

Biti samooskrben tako pomeni, da z odločitvijo za postavitev denimo sončne elektrarne, o katerih bo v nadaljevanju tekla beseda, svojemu gospodinjstvu zagotovimo dolgoročne prihranke pri elektriki ter počasi, a vztrajno, z močjo narave delamo korake proti "sončni pokojnini".  

V Radečah so prve v smeri zelene prihodnosti Zavrate

Da  pa ne bo vse skupaj zvenelo abstraktno, naj vam zaupam, da v majhni občini, ki je gospodarsko najbolj prepoznavna po dolgoletni tradiciji papirništva, poteka sklepni del projekta, ob koncu katerega bo možno reči, da so Zavrate v občini Radeče z električno energijo samooskrbna vas.

Vsi aktivni uporabniki v Zavratah so že vključeni na energetsko tržnico Suncontract; dvema uporabnikoma izmed vseh je SONCE energija d.o.o.  že predhodno postavilo sončni elektrarni in sta že sedaj samooskrbna. Z investicijo SONCA v Samooskrbno OVE skupnost in postavitvijo dodatnih dveh sončnih elektrarn na dveh lokacijah v vasi s skupno močjo dobrih 36 kW pa bodo vsi uporabniki v vasi postali samooskrbni.


Kam umestiti sončno elektrarno?

Načeloma ni strehe, na katero ne bi mogli postaviti sončne elektrarne, je pa z vidika namestitve zagotovo to najlažje narediti na nizkih objektih, ki imajo položno streho. Večino sončnih elektrarn izvajalci postavijo na same stanovanjske objekte, ker je to edina streha, ki jo imajo na voljo. V kolikor pa imajo v bližini še kakšne druge objekte kot sta denimo hlev ali pomožna gospodarska poslopja, ovir ni – tudi streho teh je mogoče prekriti s sončnimi paneli.

Zanimiva dopolnitev sončnim elektrarnam, ki pa mora za številčnejšo uporabo verjetno še nekoliko dozoreti, je namestitev hišnih baterij. A v primeru samooskrbne vasi Zavrate namestitev baterij zaenkrat ni predvidena. »Ker je njihova cena zaenkrat še dokaj visoka iz ekonomskega vidika, njihova vključitev ni smiselna. Tudi ni smiselna zaradi trenutnega načina obračunavanja elektrike v primeru samooskrbe (neto meritve). Ta deluje tako, da omrežje deluje kot neke vrste baterija. Ko elektrarna proizvede več elektrike kot se porabi, se ta odda v omrežje. In ko je proizvodnja nižje od porabe, se elektrika pridobi iz omrežja,« je pojasnil Matej Trošt, vodja projekta v Zavratah.

Izkušnje pa kažejo, da vsaka novost potrebuje svoj čas. In v prihodnosti, ko se pričakuje padec cen tudi večjih baterij, lahko realno računamo na  možnosti nadgradnje sončnih elektrarn tudi z baterijami. V praksi bi to pomenilo še večjo neodvisnost od omrežja ter morebiti tudi možnost dodatnega zaslužka za »pomoč« omrežju na mikro nivoju z regulacijo baterije (polnjenje, ko je v omrežju presežek energije in praznjenje, ko je na omrežju manjko energije ipd.)

Ni pa nepomembna niti geografska lega. Geografske danosti namreč vplivajo na izkoristek oziroma učinkovitost elektrarne. Boljša kot sta lega (makro in mikrolokacija) in orientacija (južna stran je najbolj optimalna), večji je izplen elektrarne oziroma povedano drugače, več elektrike bo ta proizvedla. Pri projektu Zavrate sta oba pogoja optimalna, zato se pričakuje odličen rezultat. Pri napravi za samooskrbo se izkorišča energija sonca, ki nima škodljivih vplivov na okolje ali ljudi. Gre za izkoriščanje vidnega spektra svetlobe direktno v električno energijo s pomočjo fotoefekta. Ker se elektrarne namesti na strehe obstoječih objektov, za namestitev ni potrebno (dodatno ali dopolnilno) gradbeno dovoljenje.


Vse se počasi začne s papirji,…

Tako kot vsi ostali projekti, tudi ta zahteva ureditev določene dokumentacije – soglasja s strani uporabnikov kot tudi na strani elektro distributerja. Pri vaščanih na območju naselja Zavrate ni bilo nobenih težav, ravno nasprotno, ljudje so se z veseljem pridružili projektu, ki jim prinaša tudi prihranke. »Takoj smo jim znižali strošek električne energije za 10-odstotkov, z uveljavitvijo skupinske OVE skupnosti pa bo za vaščane zagotovljen še dodatni prihranek v višini 20-odstotkov pri strošku omrežnine,« dodatno spodbudo opišejo v SONCE energiji d.o.o. in poudarijo, da je skupinska OVE skupnost novost na področju samooskrbe z elektriko in se v določenih pogledih zagotovo razlikuje od individualne samooskrbe, zato tudi zahteva določene nove postopke iz strani elektra. Le-ta je urejena z najnovejšo Uredbo, zaradi česar nekoliko dlje trajajo postopki za pridobitev potrebnih soglasij. »V konkretnem primeru Zavrat, to rešujejo kolegi na Elektro Ljubljana in kolikor kaže do sedaj, bodo zadeve hitro stekle. Smo pa en primer Samooskrbne OVE skupnosti že realizirali na področju Elektra Gorenjska pred nekaj tedni in to uspešno,« se upravičeno pohvali Gregor Novak, direktor podjetja SONCE energija in SunContracta.

A ker je samooskrbna OVE skupnost velika novost  tudi v evropskem prostoru, prakse iz tujine niso bile na voljo za uporabo, zato so se projekta lotili v lastni režiji, dodatno motivacijo pa jim je prinaša dejstvo, da so njihovi modeli koristni trojno: za njihove stranke, za širšo družbo, predvsem pa vplivajo na ohranjanje okolje za prihajajoče generacije.

… nato pa kar steče.

Sama namestitev elektrarne je narejena hitro. V primeru samooskrbne vasi računamo, da bo ta postavljena v roku 3 dni. A preden pride do same montaže, je potrebno (kot že prej omenjeno) izpeljati postopke za pridobitev ustreznih soglasij, pripraviti dokumentacije za subvencije ipd. kar pa traja nekje 2 do 3 mesece. »V konkretnem primeru računamo, da bomo prvo Samooskrbno OVE skupnost v Zavratah zagnali še pred koncem leta oz. najkasneje v začetku leta 2021, » so optimistični entuziasti, ki moč sonca spretno obračajo sebi v poslovno korist in uporabnikom v smer prihrankov, hkrati pa v znamenju zelenega gospodarstva.

 

Ne le proizvajati, tudi spremljati!

Podjetje SONCE energija kot ekskluzivni partner SunContract tržnice v Sloveniji omogoča lastnikom samooskrbnih elektrarn uporabo naprednih aplikacij (tudi za pametne telefone) s katerimi lahko redno spremljajo proizvodnjo in porabo električne energije.

V kolikor so proizvedli viške, pa lahko te nato preko tržnice porabijo v naslednjem letu ali jih prenesejo na drugo odjemno mesto, k svojemu znancu ali drugemu družinskemu članu, kjerkoli na območju Republike Slovenije, ki je prav tako vključen na tržnico.

Prenos viškov kot edino na slovenskih tleh omogoča podjetje SONCE energija preko platforme SunContract.


Fotovoltaika in požarna varnost?

Ponekod so še vedno aktualne zgodbe o nevarnostih požara oz. nezmožnostjo gašenja tovrstnih požarov ter o morebitnem sevanju elektrarne. Ta skrb je nekoč res bila na mestu, sedaj pa se že vrsto let uporablja tehnologijo, ki ob vsaki najmanjši napaki, odklopu elektrike ali kakršnem koli stiku oz. preboju, izklopi sončno elektrarno na strehi. Za to poskrbi elektronika, na katero je na strehi povezan vsak modul in je tako tudi rešena nevarnost požara. Sončna elektrarna se pravzaprav sama ugasne ob kakršni koli zaznani napaki.

»Prav tako lahko z gotovostjo potrdimo, da elektrarna ne povzroča sevanja,» morebitne strahove razblinita oba sogovornika in pojasnita, da se na »strehi generira baterijski enosmerni tok, ki ne povzroča nobenega sevanja in ga v avtomobilih uporabljamo že 100 let«. Slednji se v razsmerniški enoti pretvori v izmenični tok oz. napetost, kakršno uporabljamo doma v stanovanju, v vsaki vtičnici oz. napravi, pri lučeh, …, s katero pravzaprav živimo in delamo že več kot 70 let.

Dvom nekaterih investitorjev pa se pojavi zaradi življenjske dobe elektrarne. Lastna investicija se predvidoma povrne v 8 do 10 letih. Ob večjih projektih in porabi, kar je značilno predvsem pri kmetijah in podjetnikih, se lahko to obdobje približa tudi 5 letom. Medtem, ko se v primeru najema investicija povrne kasneje. Sama življenjska doba elektrarne znaša več kot 30 let ob priporočljivih osnovnih vzdrževalnih delih enkrat letno.V Sloveniji je samooskrba z električno energijo možna od januarja 2016, zanimanje pa kljub razmeroma kratkem pretečenem času raste.

Ljudje se namreč kot družba vse bolj zavedamo, da nimamo nadomestnega doma, kamor bi se lahko enostavno prestavili, ko bomo izčrpali neobnovljive vire, ki nam jih radodarno ponuja planet Zemlja.

Prihodnost za svetlejši jutri je tako v obnovljivih virih energije in izkoriščanje moči sonca ena izmed najbolj preprostih in cenovno dostopnih poti v to smer.


Preberite še več člankov - Gospodarstvo

Kuverta na Jagnjenici zaposluje!

Podjetje iz sektorja papirne industrije MM Kuverta d.o.o., ki daje delo desetim zaposlenim, ki svoje naloge opravljajo v proizvodnem obratu na Jagnjenici, je objavilo potrebo po dodatni delovni sili.

Kako krmarijo radeške kozmetičarke skozi nehvaležen čas

Obdobje, ki je s seboj prineslo žal več slabega ot dobrega, je posledice pustilo in jih še naprej pušča na številnih (storitvenih) dejavnostih. Radeški utrip je preveril, kako so se spopadle s...

Mikrokrediti za Radeče PREKLICANI

Danes so iz Regionalne razvojne agencije Posavje sporočili, da je bila v petek 8. januarja 2021 v Uradnem listu št. 3/2021 objavljena SPREMEMBA javnega razpisa P7R 2020 – Mikrokrediti in sicer v...

Za problemsko območje Radeče - mikrokrediti!

V tem tednu je Svibanka Urška Renko v vlogi uslužbenke Regionalne razvojne agencije Posavje, obvestila o začetku javnega razpisa P7R 2020 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko...

Iskanje se nadaljuje ...

Po tem, ko se je 29. decembra 2020 iztekel rok za prijavo na delovno mesto strojevodja rezalnega stroja v Muflonu, omenjena družba novozaposlenega bodisi išče še naprej bodisi potrebuje dodatno...

Zaposlili bodo tiskarja

V sredo je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje objavil Muflonovo potrebo po zasedbi prostega delovnega mesta TISKAR 2 m/ž, in sicer za obdobje šestih mesecev, rok za prijavo pa je do 30....

Muflon išče novo delovno moč

Z današnjim dnem je začel teči razpis za prosto delovno mesto v Muflonu, družbi za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o. , znotraj katerega za obdobje šestih mesecev iščejo strojevodjo...

Zavrate: prva električno-samooskrbna skupnost v občini

Na področju samooskrbe je v zadnjih letih precejšnjega navdušenja deležno ravnanje, ki je sinonim za pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov. Kar sicer ne pomeni nujno samo...

Gros in Režun: Papirnica Radeče skozi zgodovino

Na 3. programu Radia Slovenija je bila danes predvajana oddaja iz cikla Mejniki identitete na temo Papirnica Radeče skozi zgodovino, v kateri sta dragocene spomine na delovne procese preteklega časa...

Zaposlili bodo skladiščnika

Hitra pošta, katere nazadnje odprta podružnica deluje tudi v Radečah, natančneje na Obrežju, je objavila potrebo po dodatni delovni sili. Iščejo namreč skladiščnika, ki bo delo opravljal v Radečah...

Srebrno nacionalno priznanje papirnici

Na Dnevu inovativnosti 2020, ki je potekal 30. novembra že osemnajstič in zaradi razmer letošnjega leta prvič v virtualni obliki, se je na nacionalni ravni za najvišja priznanja s področja...

Zaposlijo strojnika kotlarne

Družba Radeče Papir Nova d.o.o. je včeraj preko Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje oznanila, da išče kader srednješolske izobrazbe tehnične smeri - za eno leto namreč nameravajo zaposliti...

Zaposlili bodo strojevodjo rezalnega stroja

Z današnjim dnem je začel teči razpis za prosto delovno mesto v Muflonu, družbi za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o. , znotraj katerega za obdobje enega leta iščejo strojevodjo...

Z novim odsekom sedem hiš do zdrave pitne vodevode

Zdrava pitna voda ni samoumevna. Tega se zave marsikdo, kateremu je izrečena prepoved uporabe vode v nenujne namene denimo za zalivanje vrtov in pranje avtomobilov v času velike suše, pogosteje pa...

Zlat blesk domače papirnice

Na Gradu Rajhenburg je pod organizacijsko taktirko Posavske gospodarske zbornice Krško potekala podelitev regionalnih priznanj za inovacije 2020, na kateri je največji zaposlovalec v dolini Sopote,...

Uporabno: na radeškem Petrolu spremenjen delovni čas

Domač bencinski servis od današnjega dne dalje posluje po spremenjenem delovnem času. Po Sloveniji (in Radeče niso nobena izjema) smo priča številnim spremembam, med katerimi so tudi intervali,...

Nejčev Pineks Wood nagrajen s certifikatom kakovosti Srca Slovenije

Že kot otrok je v mizarski delavnici preživel številne ure, saj je njegov stric mizar, stari oče pa se ukvarja s sodarstvom, svojo lastno z lesom povezano sicer družinsko strast pa je našel v...

Šesta podružnica Hitre pošte je v Radečah

Hitra pošta d.o.o. je po tem, ko je že delovala na petih lokacijah (v Logatcu, Ajdovščini, Mariboriu, Kamniku in Novem mestu) s 1. oktobrom začela poslovati na svoji šesti podružnici v Radečah....