Sladoledarna Edi je za svoje zveste obiskovalce pripravila nov okus - cheesecake, katerega boste zagotovo poskusili ljubitelji mlečnih izdelkov in tort. Cheesecake, kateri prvotno izhaja iz New Yorka sicer slovi kot preprosta in osvežilna sladica, saj za pripravo le-te ni potrebno pečenje. Kako dober približek torti z osnovno sestavino, kremnim sirčkom, sta uspela izdelati sladoledarja v Radečah, pa seveda ne boste mogli oceniti drugače, kot da se odpravite na kepico novega, cheescake sladoleda.

Pristojna služba za zbiranje in predelavo odpadkov, katere ustvarjamo v gospodinjstvih v radeški občini, je CEROZ – Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju, katerega ustanovitelji so občine Hrastnik, Litija, Radeče, Trbovlje in Zagorje, ker pa so kapacitete centra dovolj velike, da sprejmejo dodatne komunalne odpadke (tudi tiste izven meja zasavskih mest), pa se že ureja vsa potrebna dokumentacija, da se petim občinam ustanoviteljicam pridruži še šest občin.

Brda, Kanal ob Soči, Mestna občina Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempter – Vrtojba so marca letos z občinami ustanoviteljicami sklenile Sporazum o sodelovanju pri izvajanju gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov na Uničnem, s čimer so se zavezale, da bodo odpadke odlagale na deponiji CEROZ-a.

Občine ustanoviteljice so sprejele omenjeno odločitev, ker se je izkazalo, da je na voljo precej prostih kapacitet gospodarske javne infrastrukture v okviru veljavnih okoljevarstvenih dovoljenj in tudi zaradi zagotovitve same stroškovne učinkovitosti – oziroma poenostavljeno: ko je bil leta 2005 ustanovljen skupni center CEROZ, je bila celotna infrastruktura v obsegu prilagojena tedanji količini odpadkov, katere smo proizvajali v vseh petih občinah, na račun bolj odgovornega ravnanja občanov z odpadki (tudi preko ločenega zbiranja plastike, papirja in stekla), pa se je količina odpadkov toliko zmanjšala, da se je prostor za odlaganje le-teh znatno povečal.

Ker se v občinah koncendentkah, ki so vse iz zahodnega roba Slovenije, že nekaj časa pojavlja dilema glede odlaganja odpadkov in ker z upraviteljem ljubljanske deponije ne najdejo skupnega jezika, je v marcu podpisan sporazum izhodišče za pripravo koncesijske pogodbe s CEROZ-om za predlagano obdobje dvajsetih let.

Ker je enajst občin, kolikor jih je sedaj vključenih v CEROZ – pet ustanoviteljic in šest pridruženih občin - precej težje uskladiti glede potrebnih dogovarjanj, je Občinski svet Občine Radeče na nedavni 22. redni seji, prvič obravnaval Odlok o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Direktorica radeške občinske uprave, Brigita Stopar, je tako v obrazložitvi orisala pravne podlage in razloge za sprejem odloka ter samo vsebino le-tega in oceno finančnih posledic.

Za namen izdelave omenjenega odloka so občine sklenile dogovor  o strokovni pomoči, katero je izvedel preverjeno usposobljen mag. Boris Jagodič, odlok pa se bo – ko bo potrjen z vseh enajstih strani – sprejel v enakem besedilu za vse vključene.

Poskrbljeno je tudi za zaščito interesov lastnic CEROZ-a, saj imajo župani, kateri sestavljajo bodoči novoustanovljeni Svet CEROZ večjo glasovalno moč -  ustanoviteljice bodo pri odločanju imele vsaka po dva glasova, pridružene pa le enega, kar ustvarja glasovalni delež ustanoviteljic napram pridruženim v obliki 10 : 6.

Radeški občinski svetniki so odlok sprejeli v prvi obravnavi, po končni potrditvi odloka s strani vseh enajstih udeleženih pa bo sledila ustanovitev skupnega organa Sveta CEROZ in ustanovitev Strokovne komisije CEROZ – slednjo bodo sestavljali po en predstavnik vsake občine s področja gospodarskih javnih služb ali finančno računovodskih sektorjev, nakar se bo regijska deponija na Uničnem v občini Hrastnik pričela poleg zasavskih in dela posavskih odpadkov, pričela polniti še s tistimi z zahodnega dela Slovenije.

Naslovna fotografija: Rudis, izvajalec del v okviru razširitve regionalne deponije odpadkov na Uničnem

 

 

 

 

V sejni sobi radeške občinske stavbe sta Darja But, vodja sektorja za izvajanje spodbud na Slovenskem regionalnem skladu s sedežem v Ribnici in Mateja Grobelnik, predstavnica Slovenskega podjetniškega sklada, predstavili aktualne razpise, ki veljajo za podjetnike znotraj problemskega območja z visoko brezposelnostjo, kamor so uvrščene tudi Radeče.

Preberite še več člankov - Gospodarstvo

POMEMBNO! Izvajalci dejavnosti na kmetijah, bliža se rok

Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki tega še niso storili, morajo do 30. junija 2024 upravni enoti sporočiti podatek o skupnem letnem dohodku, doseženem za preteklo koledarsko leto v vseh...

Delovna priložnost za službo na Jagnjenici

Podjetje iz sektorja papirne industrije MM Kuverta d.o.o., ki svoje naloge opravljajo v proizvodnem obratu na Jagnjenici, je izrazilo potrebo po dodatni delovni sili. Zaposlili bodo novega...

Zaposlili bodo sodelavca na pošti (Radeče z okoliškimi poštami)

Pošta Slovenije d.o.o, Maribor - Poslovna enota Celje je včeraj objavila razpis za delovno mesto "SODELAVEC NA POŠTI I, RADEČE Z OKOLIŠKIMI POŠTAMI". Gre za zaposlitev za obdobje šest mesecev,...

10 prostih delovnih mest v Radeče papir nova in Muflonu

V domači papirni industriji, podjetjih Radeče papir nova in Muflon je aktualnih kar nekaj delovnih mest, ki jih družbi želita zapolniti z novozaposlenimi. Tako je na spletni strani Zavoda Republike...

Chef Rok Martinčič prejel tri kape Gault&Millau Slovenija

Gault&Millau Slovenija je tudi letos podelil posebna priznanja, ki so šle v roke prejemnikov iz celotne države. Prejemnike omenjenih priznanj odlikuje velika ljubezen do svojega poklica, avtentičnih...

Otvoritev sladoledne sezone je DANES

Iz Sladoledarnice Edi je danes ne sicer zadišalo, so pa v barvitih odtenkih že začeli vabiti različni sladoledni okusi v banjicah v notranjosti sladoledne vitrine. Lirim Kahrimani - Veso je potrdil,...

Kar nekaj prostih delovnih mest v domači papirni industriji

V podjetju Radeče Papir Nova in v družbi Muflon (družbi za usposabljanje in zaposlovanje invalidov) so trenutno odprta različna delovna mesta. Izkazali so potrebo, da zapolnijo vrzel s šestimi...

20 kadrovskih štipendij dijakom in/ali študentom

Družba Elektro Ljubljana (katere del je tudi v Radečah pod okriljem trboveljske distribucijske enote) je objavila razpis kadrovskih štipendij. Štipendije bodo ponudili skupno dvajsetim dijakom ali...

Vitem in Marvik: "Tudi same sebi si moramo znati ženske kaj podariti."

Preteklo soboto so v Kozmetičnem salonu Vitem in Frizerskem salonu Marvik organizirali izobraževalni seminar o ličenju za njihove stranke. Vodila ga je izkušena vizažistka Anja Farčnik , ki je...

Komunala Radeče želi zaposliti voznika

Minulo sredo je javno podjetje Komunala Radeče objavilo prosto delovno mesto "voznik motornih vozil I m/ž". Želena znanja z vidika kategorij vozniškega izpita so BE, CE, C1, C1E, rok za prijavo pa...

Komunala išče upravljalca čistilne naprave

Včeraj je javno podjetje Komunala Radeče na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje objavilo prosto delovno mesto "upravljalec čistilne naprave m/ž", kot ustrezni kandidati bodo...

Muflon zaposli referenta prodajne podpore

Muflon, družba za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o., išče dodatno delovno moč - za nedoločen čas nameravajo zaposliti "referenta prodajne podpore m/ž", za zasedbo delovnega mesta...

Pogled v železni(čar)ski svet Radeč

Zgodovina železnice v Sloveniji se začenja 2. junija 1846, ko je bila uradno odprta železniška proga Gradec—Celje in je prvič zapeljal vlak po slovenskih tleh. Toda že leta 1820 je bila za potrebe...

Kuverta zaposli delavca v proizvodnji

Podjetje iz sektorja papirne industrije MM Kuverta d.o.o., ki svoje naloge opravljajo v proizvodnem obratu na Jagnjenici, je izrazilo potrebo po dodatni delovni sili. Zaposlili bodo novega...

Radeški kmetje bodo že kmalu lahko uradno oddali odpadno silažno folijo

Baliranje delno posušene trave je na številnih, tudi radeških kmetijah, postal pogost način spravila krme oziroma priprave travne silaže. Folija za ovijanje bal ostane za kmeta po uporabi krme le še...

Med sedmimi jubilanti letos trije podjetniki iz Radeč

Minuli petek je v prostorih Rimskih term potekalo srečanje Območne obrtno podjetniške zbornice Laško, na katerem so podelili tudi priznanja za dolgoletna, jubilejna uspešna udejstvovanja na...

PREVERJENO! Mandarine na stojnici na Hotemežu NEOPOREČNE

Ker so nedolgo nazaj precej prahu dvignile mandarine, ki so se znašle na trgovskih policah in so bile obdelane z nedovoljenim pesticidom, je Radeški utrip preveril, kako je zadeva vplivala na...

Radeški odbor SDS vabi k razpravi na temo aktualne kmetijske politike

Slovenska demokratska stranka - Občinski odbor Radeče v današnjem poznem dopoldnevu prireja razpravo o aktualni kmetijski politiki in nevarni bolezni prašičev - APK. Zainteresirane vabijo k...