Zanimivosti

Na voljo sredstva za sterilzacijo še 71 mačk v občini Radeče

CATObčina Radeče je skupaj s poslovnima enotama, Veterinarske postaje Laško in Veterinarske postaje Sevnica, sprejela preventivni ukrep sterilizacije mačk, z namenom, da se omeji nekontrolirano razmnoževanje nezaželenih mačjih mladičev, zmanjša število zapuščenih živali in možnost okužb prenosljivih bolezni. Do danes se je za subvencioniran poseg odločilo 29 lastnikov mačk.

Da se občine odločijo nameniti del proračunskih sredstev v ta namen in s tem nekoliko razbremenijo strošek lastnika, določa slovenska zakonodaja.

V skladu z Zakonom o zaščiti živali je namreč občina dolžna zagotoviti sredstva za delovanje zavetišča za živali oziroma je dolžna poskrbeti za zapuščene živali.

V izogib temu, da bi se po območju Radeč potikale zapuščene, potepuške mačke, katerih se nekateri neodgovorni lastnik zaradi nezaželenosti njihovega obstoja preprosto "odkrižajo" tako, da jih odvržejo dovolj daleč stran od njihovih bivališč, Občina Radeče in sevniška ter laška veterinarska postaja pomagajo, da stroška sterilizacije ne nosi v celoti lastnik.

Po besedah direktorja Veterinarske postaje Sevnica, sicer Radečana, Petra Mlakarja, polna cena za sterilizacijo mačke pri njih znaša 69,72 € , z njihove strani tako za posamezen poseg prispevajo 19,72 €, medtem, ko je polna cena za sterilizacijo mačke pri Veterinarski postaji Laško 65,39 € (ta ponudnik storitve tako prispeva 15,39 € na poseg).

Občina Radeče je obvestilo o subvencionirani sterilizaciji mačk objavila na svoji uradni spletni strani, v regionalnem časopisu Posavski obzornik, v izdaji, katero so prebivalci Radeč prejeli v torek, 30. aprila ter na spletnih straneh laške in sevniške veterinarske postaje. Od 01. 02. 2019 dalje je tako lahko vsak lastnik mačke z radeškega območja po ceni 30 € dal sterilizirati mačjo samico.

Do danes so v Veterinarski postaji Laško - PE Radeče sterilizirali 13 lastniških mačk, v Veterinarski postaji Sevnica - PE Radeče pa 16 lastniških mačk, kar skupaj pomeni 29 steriliziranih lastniških mačk.

Glede na to, da je v proračunu Občine Radeče za sofinanciranje sterilizacije lastniških mačk predvidenih 2.000,00 €, kateri so na voljo do porabe navedenih sredstev, je iz številk razvidno, da je bila izkoriščena le dobra četrtina razpoložljive subvencije - od dveh tisočakov je na voljo še 1420  € oziroma povedano drugače, po subvencionirani ceni lahko lastniki damo sterilizirati še 71 mačk.

Torej se, če imate doma mačko in si ne želite mačjih mladičev, odločite za sterilizacijo samice in namesto 65, 39 € oz. 69,72 € poravnajte pri veterinarju le 30,00 € ter tako omogočite sebi in vašim ljubljenčkom olajšano skupno življenje.

 

Veterinarska postaja Laško

Veterinarska postaja Sevnica

Prispevek lastnika

   30,00 EUR

       30,00 EUR

Subvencija Občine Radeče

   20,00 EUR

       20,00 EUR

Subvencija veterinarske postaje

   15,39 EUR

      19,72 EUR

Polna cena sterilizacije

   65,39 EUR

      69,72 EUR

Share
Ostale novice iz Posavja