Svet podjetništva

Po letu dni čakanja čas za "Priložnosti" v problemskem območju Radeč

LasBZAgencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), je Regionalni agenciji Posavje (vodilnemu partnerju LAS Posavje) potrdila operacijo za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje.

Operacijo z nazivom »Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja«, katere skupna višina znaša 79.058,20 €, je prijavila Občina Sevnica, v projekt pa vključila partnerje - teh je sedem, dva izmed njih sta iz radeškega območja: Rainer Kozmetika d. o. o., Knof Zavod za kreativni razvoj Sevnica – socialno podjetje, Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, Osnova šola Tržišče, Osnovna šola Krmelj, Osnovna šola Marjana Nemca Radeče ter Turistično društvo Loka pri Zidanem mostu.

Partnerstvu operacije Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja (akronim "Priložnosti") so bila odobrena sredstva sofinanciranja v skupni višini do 57.091,37€.

Dokumentacija, s katero so se prijaviteljica in posledično vsi partnerji, potegovali za pridobitev sredstev, je bila oddana konec lanskega aprila na  1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Posavje v letu 2017 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Po zaključenih postopkih odobritve operacij na nivoju LAS Posavje (julij 2017) je Regionalna razvojna agencija Posavje predloge operacij posredovala v potrditev Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je v preteklem tednu s pozitivno odločbo omenjenim upravičencem odobrila sredstva in pričetek izvajanja operacije, katera je zastavljena kot skladna z upravičenim namenom in prispeva k upravičenemu področju ukrepanja, to je USTVARJANJE DELOVNIH MEST (Inovativna partnerstva za rast).

Gre za sofinanciranje operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja na območju LAS Posavje 2014–2020, kazalniki in rezultati so skladni s Programom razvoja podeželja 2014–2020.

Zaključek operacije je predviden do 30. 09. 2019, izvajanje operacije pa bo v celoti potekalo na problemskem območju občine Radeče.

Povzeto po virih RRA Posavje in Posavski obzornik

 

 

Share
Ostale novice iz Posavja