Svet podjetništva

(Tudi) radeškim podjetjem na voljo za 14,5 mio € finančnih sredstev

Obina-RadeePredstavitev-razpisov2018-06-05-9minV sejni sobi radeške občinske stavbe sta Darja But, vodja sektorja za izvajanje spodbud na Slovenskem regionalnem skladu s sedežem v Ribnici in Mateja Grobelnik, predstavnica Slovenskega podjetniškega sklada, predstavili aktualne razpise, ki veljajo za podjetnike znotraj problemskega območja z visoko brezposelnostjo, kamor so uvrščene tudi Radeče.

V dopoldnevu, ki je navzočim postregel s številnimi aktualnimi in uporabnimi informacijami, so bili v največjem deležu prisotni udeleženci programa Podjetno v svet podjetništva, njihovi koordinatorki z Regionalne razvojne agencije Posavje, Sandra Colarič Balas in Urška Renko, ter nekaj ostalih, povezanih s svetom podjetništva.

Dogodek informativnega značaja, katerega je organizirala Regionalna agencija Posavje v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Zasavje, Slovenski podjetniški sklad in Slovenski regionalno razvojni sklad, je navzočim preko obeh predstavitev omogočil boljši vpogled kreditnih in garancijskih pogojev za investicijske bančne kredite in mikrogarancije za obratna sredstva, vsebino vloge oz. prijavnega lista s pripadajočimi prilogami, pomembne datume z vidika rokov oddaj in jih seznanil z razpoložljivimi finančnim sredstvi tako z nacionalnega kot lokalnega področja.

V problemsko območje z vidika visoke brez poselnosti sicer sodijo štiri večje geografsko opredeljene skupine, poleg območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, še Maribor s širšo okolico, Pokolpje in Pomurje.

Izmed skupno odobrenih 79,2 mio € za investicijske bančne kredite, kateri naj bi zadostili okoli 400 podjetjem, je znotraj Slovenskega podjetniškega sklada na voljo še 56 mio € oziroma zagotovljena pomoč 291 podjetjem ob uspešno rešenih vlogah, finančne spodbude v obliki mikrokreditov izmed skupno razpoložljivih 12 mio € pa lahko podjetja črpajo še v višini 7,43 mio €.

Omenjeni zneski zahtevajo sodelovanje z eno ali več v naboru 14 komercialnih bank, medtem ko Slovenski regionalni razvojni sklad ne vključuje povezanosti z bankami, saj je celoten postopek od sprejema vloge pa do črpanja finančnih sredstev urejen direktno preko omenjenega javnega finančnega sklada, v povezanosti s pristojno regionalno razvojno inštitucijo (teh je v Sloveniji 12). Občine Hrastnik, Radeče in Trbovlje so upravičene do 1.461.280 €, medtem ko znesek za vsa štiri ranljiva območja znaša 9.911.226,59 €.

Ob koncu predstavitev sta bili obe gostji na voljo za vprašanja obiskovalcev, kateri so lahko z lastnega vidika prejeli pomembne informacije za obstoječe ali bodoče poslovne priložnosti.

 

Share
Ostale novice iz Posavja