Zdravstveni dom

Potrjeno sofinanciranje »Centra za starejše Dobra energija«

Zdravstveni-dom-RadeeRegionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je v petek, 7. 6. 2019 s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, prejela obvestilo o potrditvi operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje prijavitelja JZ Zdravstveni dom Radeče - Center za starejše Dobra energija« (akronim: »CZS DOBRA ENERGIJA«).

Preberi več

Potrjen projekt Center za starejše Dobra energija

Zdravstveni-dom-RadeeNa 2. javni poziv kmetijskega sklada, v okviru katerega je bilo razpisanih 350 406, 70 EUR, od teh je bilo za operacije na problemskem območju občine Radeče namenjenih 50 406,70 EUR, se je prijavil tudi radeški zdravstveni dom.

Preberi več

Zdravstveni dom Radeče nagrajen za organizacijsko energijo

JZ-ZD-Radee2018-01-16Javni-dogodek-s-podelitvijo-certifikata-in-nagrade-22mV včerajšnjem poznem popoldnevu sta Javni zavod Zdravstveni dom Radeče in Svet uporabnikov ZD Radeče soorganizirala javni dogodek, znotraj katerega so združili prejem certifikata in nagrade, kratke predstavitve aktualnih tematik s strani predstavnic zdravstvenih organizacij in predstavitev osnutka Strateškega načrta radeškega zdravstvenega doma za tekoče štiriletno obdobje.

Preberi več

Zdravstveni dom Radeče vsebinsko vse večji

ZD-Radeeotvoritveni-dogodek-12mDanes opoldne so bile namenu simbolično predane tri specialistične ambulante, biokemijski laboratorij in regionalna ambulanta za pomoč posameznikom pri prekomerni rabi interneta Logout, slavnostno pa je bil Zdravstvenem domu Radeče podeljen certifikat Demenci prijazna točka in ustanovljen Svet uporabnikov.

Preberi več

Pozitivne spremembe v zdravstvenem domu Radeče

Naslovka-ZD-RadeePo več kot letu dni se je v radeškem zdravstvenem domu stanje počasi pričelo obračati v spodbudno smer. Ob bok Alojzu Stoparju, ki je pacientom na voljo kot zdravnik splošne medicine že dalj časa, je z delom 16. novembra nastopila še zdravnica Biljana Kesić, v zaključevanju specializacije pa je Miha Korošec, ki bo kmalu (predvidoma v dobrih 14-ih dneh) na voljo pacientom tudi z vidika osebnega zdravnika.

Preberi več

Ostale novice iz Posavja