Osnovna šola in vrtec

Vrata šole in vrtca se znova odpirajo

V torek je vodstvo Javnega zavoda OŠ Marjana Nemca Radeče - enota VRTEC za starše otrok, ki bodo v prihajajočem vrtčevskem letu svoje najmlajše zaupali v varstvo ter delno tudi vzgojo in izobraževanje zaposlenim vrtca, pripravilo skupen roditeljski sestanek.

Uvodoma sta zbrane nagovorili ravnateljica, Katja Selčan in pomočnica ravnateljice za enoto vrtca, Anita Slakonja, nakar je bilo nekaj časa namenjenega zobozdravstvu - lokalni predstavnici omenjene veje zdravstvene dejavnosti sta predstavili pravilno tehniko ščetkanja zob ter poudarili pomembnost čim bolj zgodnjega odvajanja otrok od dude, cuclja na stekleničkah in sesljanja lastnih prstov. V nadaljevanju je sledila predstavitev po posameznih skupinah, kakor bodo otroci vključeni vanje od ponedeljka dalje.

Na dan 1. 9. 2018 je v obeh enotah vrtca vpisanih 173 otrok, vključenih pa 156 otrok, ki so razporejeni v devetih oddelkih, od tega se trije nahajajo v blokovskem naselju (Biba Baja), šest pa jih je v vrtcu ob šolskih zgradbi (Čira Čara). V naslednjih mesecih bodo vključili še ostalih 17 vpisanih otrok (kasnejši vpis zaradi starosti, otroci še ne izpolnjujejo pogojev). V vrtcu za najmlajše skrbi 19 strokovnih delavcev, med njimi je 9 vzgojiteljev, ki so tudi vodje oddelkov in 10 vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev.

Osnovnošolskih otrok pa je v matično šolo v Radečah vpisanih 330 in v podružnično šolo Svibno 14 - kar je skupno gledano 11 učencev več kot v preteklem šolskem letu, zanje pa z vzgojno-izobraževalnega vidika skrbi 41 strokovnih delavcev, kateri sestavljajo učiteljski zbor. Na šoli bodo izvedli skupni roditeljski sestanek za prvošolčke 3. septembra. Starši ostalih otrok pa bodo pomembnim informacijam prisluhnili 11. septembra, ko bo poleg  splošnih informacij in predstavitve dela na šoli, prav tako izpostavljeno Zdravstveno varstvo,obenem pa še projekt Rastišče sreče s strani Dubravke Kalin (KTRC Radeče) in predstavitev centra Logout - Centra pomoči pri prekomerni rabi spleta in digitalnih tehnologij s strani psihologinje Franje Gros.

Ob malce potrpljenja zaradi obvoznih poti na poti v šolo in vrtec se tako z zaključkom avgusta pričenja novo, za otroke najbolj pestro obdobje.


 

Share
Ostale novice iz Posavja