Osnovna šola in vrtec

28. medobčinski šolski parlament

Otroki-parlament-201803Na medobčinskem otroškem parlamentu občine Radeče in Sevnica se srečujejo parlamentarci iz kar 8 osnovnih šol: OŠ Boštanj, OŠ Krmelj, OŠ Blanca, OŠ Tržišče, OŠ Milana Majcna Šentjanž, OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ Ane Gale Sevnica in JZ OŠ Marjana Nemca Radeče.

Krovna tema letošnjega otroškega šolskega parlamenta je ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEMI, na podlagi katere so na vseh šolah izvedli več dejavnosti. Ponekod so učenci raziskovali tuje šolske sisteme in jih nato primerjali z našim. Skoraj na vseh šolah pa so čas posvetili temu, da bi ugotovili, kaj je učencem v trenutnem šolskem sistemu ali pa kar konkretno na njihovi šoli všeč in kaj bi raje spremenili, dodali, odvzeli …

Letošnji medobčinski otroški parlament se je v organizaciji JZ OŠ Marjana Nemca Radeče odvijal 23. 3. 2018 na matični šoli. Po uvodnih nagovorih ga. Katje Selčan, g. Tomaža Režuna, g. Srečka Ocvirka in g. Vinka Hostarja se je srečanje pričelo s predstavo Odraščanje, katero so zaigrali učenci 6. a razreda. Predstavili so svoj vidik šolskega dneva v 2., 4., 6. in 9. razredu. Gledalci so se med predstavo zabavali, tako učenci kot učitelji pa so se v posameznih scenah lahko prepoznali.

Po zaključku kulturnega programa pa so se vsi učenci porazdelili po treh delavnicah.

Na prvi delavnici so se pogovarjali na temo: METODE IN NAČINI POUČEVANJA/UČENJA in OTROCI V DIGITALNEM OKOLJU. Tu so učenci razmišljali o naslednjih vprašanjih: Na kakšen način si zapomnite največ snovi? Katere metode se vam zdijo najbolj učinkovite pri podajanju snovi? Se vam zdi pametno, da bi pri pouku uporabljali tablice? Kakšna bo po vašem mnenju šola prihodnosti?

Na drugi delavnici so se pogovarjali na temo: ODNOSI V ŠOLI in PARTICIPACIJA – SODELOVANJE OTROK. Vprašanja, o katerih so učenci razmišljali: Kako zaznate, da so odnosi na šoli dobri? Menite, da znate uspešno razrešiti konflikte v razredu? Če ne, kaj bi predlagali? Se vam zdi, da imate vpliv pri odločanju o skupnih zadevah v razredu? Kaj ste pripravljeni storiti za dobre odnose z drugimi? Na kakšen način pokažete, da cenite učitelje in sošolce? Zakaj je pomembno, da si med seboj pomagate? Na koga se lahko obrnete v težavah?

Na tretji delavnici pa so se pogovarjali na temo: ŠOLA ZA ŽIVLJENJE  in UČNE VSEBINE in iskali odgovore na naslednja vprašanja: Katere učne vsebine vam bodo po vašem mnenju najbolj koristile v življenju? Obstajajo kakšne učne vsebine, ki jih ne obravnavate pri pouku, pa bi jih želeli? So kakšne vsebine, ki se vam zdijo preobsežno ali premalo obravnavane? Če bi lahko dodali kakšen predmet na predmetnik, kaj bi to bilo? Kje lahko pridobite znanje izven šole?  Kje vse vam koristi znanje? O čem se najraje učite?

Po delavnicah so skupine učencev svoje delo in razmišljanja predstavile preostalim učencem in svojim mentorjem na plenarnem delu. Tu so o vseh temah razpravljali konstruktivno, podali pripombe in predloge za učinkovitejše delo v šoli.

Na volitvah so izvolili dve predstavnici, ki bosta občini Radeče in Sevnica predstavljali na regijskem parlamentu. To sta učenki Žana Jonozovič (OŠ Boštanj) in Lea Haler (OŠ Sava Kladnika Sevnica).

"Zagotovo pa se veselimo tudi medobčinskega otroškega parlamenta v prihodnjem šolskem letu, ko bomo pokazali, kako bomo naše letošnje delo nadgradili s konkretnimi akcijami s ciljem izboljšati življenje na šolah in morda spremeniti tudi košček šolskega sistema," je v zaključku dodala njihova mentorica, Polona Korat, ki je pričujočo novico o mladih parlamentarcih pripravila za bralce in bralke Radeškega utripa.

Foto: JZ OŠ Marjana Nemca Radeče

 

 

 

 

Share
Ostale novice iz Posavja