Občina

Višje plače, več vpisanih otrok - dražji vrtec

Breko-in-Selan-mNa seji Občinskega sveta Občine Radeče, ki je potekala minuli petek, je bil s 15 glasovi ZA in enim glasom PROTI, sprejet predlog o obravnavi sklepa o določitvi cene programov v JZ OŠ Marjana Nemca - Enota vrtec Radeče, kar pomeni višjo ceno za vrtčevsko varstvo.

Cene za celodnevne programe se bodo z naslednjim mesecem povišale za 11,85 % - iz sedanjih 427,97 EUR na 478,68 (kar predstavlja dobrih 50 EUR za I. starostno obdobje), cena za II. starostno obdobje se bo povišala za 24 EUR oz. 6,99 %, iz sedanjih 343,67 EUR na 367,69 EUR in cena za kombinirani oddelek iz 372,84 EUR na 417,59 EUR (12 %).

Kot je pojasnila ravnateljica javnega zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, Katja Selčan, sta poglavitna razloga za zvišanje cene plačila vrtca višji stroški dela, kateri se nanašajo na zvišanje plač zaposlenih v javnem sektorju (kot je bilo opredeljeno v decembrskem dogovoru med vlado in sindikati) in večje število vpisanih otrok kot tudi večje število oddelkov prvega starostnega obdobja (kar pomeni dodatne zaposlitve), pa tudi rast življenjskih stroškov - se pa cene programov vrtca že kar nekaj časa niso uskladile: zadnja sprememba ekonomske cene v JZ OŠ Marjana Nemca Radeče, Enota vrtec Radeče, je bila namreč sprejeta 1. 5. 2016.

Dvig plač javnih uslužbencev je bil delno v radeški vzgojno-izobraževalni ustanovi že realiziran v januarju 2019, del zaposlenih pa bo napredovalo novembra letos.

Občina financira delovanje vrtca v skladu z Zakonom o vrtcih, in sicer najmanj 23% cene in največ 100% cene, kjer ima vpisan otrok skupaj s staršem stalno prebivališče, medtem ko starši krijejo del cene programa glede na odločbo pristojnega Centra za socialno delo.

Višina plačila vrtca je ob predhodno oddani vlogi za subvencioniranje plačila stroškov vrtca, določena preko lestvice, ki določa dohodkovi razred glede na mesečni dohodek na osebo glede na neto povprečno plačo.

Polne cene programov radeškega vrtca se bodo tako po novem (od 1. aprila 2019 dalje) gibale od 314,37 EUR do 478,68 EUR, od česar dobrih 70% zneska krije Občina Radeče. Strošek doplačila programov predšolske vzgoje bo tako, glede na potrditev občinskih svetnikov, bremenil občinski proračun za 45.229,52 EUR mesečno.

V radeški vrtec je sicer vpisanih 175 otrok (na dan 1. 2. 2019), od tega jih je dobrih 50 v Enoti Biba Baja, največ otrok (čez 120) pa je v varstvu v II. starostni skupini v Enoti Čira Čara.

 

Share
Ostale novice iz Posavja