Narava

Tudi Režun in Han podprla zahtevo, da Posavje postane pokrajine

2mDanes je potekala 80. redna seja Sveta regije Posavje, na kateri so sestali župani vseh petih občin Posavje, na delovni sestanek pa so bili vabljeni tudi poslanci Državnega zbora. Stališča in poglede, vezane na občino Radeče sta zastopala župan Tomaž Režun in poslanec Matjaž Han.

 Obravnavali so naslednje vsebinske točke:

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO-1D) in
  • Načrt aktivnosti v postopku priprave osnutkov pokrajinske zakonodaje in osnutek Zakona o pokrajinah.

V sklopu obravnave Zakona  o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin sta se sprejela dva sklepa:

  1. Svet regije Posavje nasprotuje spremembi formule za izračun primerne porabe, saj očitno zgolj prerazporeja sredstva med občinam saj takšno spreminjanje formule ne rešuje ključnih problemov financiranja različnih skupin občin.
  2. Država mora zagotoviti potrebna  finančna sredstva vsem občinam za pokritje vseh zakonskih nalog, ki so jih dolžne izvajati. Predlagan sistem izračunane primerne porabe vsem občinam tega sedaj ne zagotavlja.

V sklopu obravnave Načrta aktivnosti v postopku priprave osnutkov pokrajinske zakonodaje in osnutek Zakona o pokrajinah so se sprejeli trije sklepi:

  1. Svet regije Posavje ne podpira predloga ureditve Slovenije na regije oziroma pokrajine, ki temeljijo na mestnih občinah kot središčih teh pokrajin. Opiranje na to ali ima posamezna regija v svojem okolju občino, ki je opredeljena kot mestna, ne more in ne sme biti edini pogoj oziroma kriterij za uvrščanje v posamezno pokrajino.
  2. Svet regije Posavje  zahteva, da se dosedanja statistična razvojna regija Posavje oblikuje kot ena izmed pokrajin v novem predlogu o ustanovitvah pokrajin. Strokovni cilj uvedbe pokrajin je zagotovitev enakomernega policentričnega razvoja Slovenije, ki bo zagotavljal ustvarjanje delovnih mest v lokalnih okoljih. S priključitvijo v Dolenjsko bi bile Posavju odvzete številne razvojne priložnosti. Zato Svet regije Posavje enotno zagovarja samostojno pokrajino Posavje, ki zajema 6 občin, vključenih v razvojno in statistično regijo Posavje.
  3. Svet regije Posavje zahteva, da se obstoječi predlog zakona v tem delu uskladi s 2. sklepom.

Vir in foto: RRA Posavje

 

 

Share
Ostale novice iz Posavja