Narava

Na 19.shodu tudi radeški markacisti

Shod-markacistov02Komisija za planinska pota je znotraj Odbora za planinske poti MDO Zasavje in Posavje v Gorah nad Hrastnikom gostila 33 markacistov, med katerimi je bilo tudi 16 članov štirih posavskih planinskih društev: Brežice, Lisca Sevnica, Radeče in Videm Krško.

Posamezni predstavniki markacističnih odsekov znotraj matičnih planinskih društev so podali poročila o opravljenem delu v minulem letu, se seznanili z novitetami in ostalimi informacijami z republiškega nivoja ter se dotaknili tudi katastra planinskih poti ter tekoče problematike.

Iz PD Brežice so bili prisotni Zdravko Gregl, Marjan Rovan, Martin Slovenec, Meho Tokić in Milan Tomič,

iz PD Lisca Sevnica Zvone Blas, Valentin Božič, Doroteja Jazbec, Ivan Mrvič, Alojz Rupar in Janez Zajec,

iz PD Videm Krško Janko Medvešek in Stane Mirtič ter

iz PD Radeče David Grahek, Franc Gros in Sašo Obolnar.

V zasavsko-posavski del markacističnega zduženja sicer spada 13 planinskih društev: Bohor Senovo, Brežice, Videm Krško, Lisca Sevnica, Radeče, Dol pri Hrastniku, Hrastnik, Kum-Trbovlje, Laško, Rimske Toplice, Trbovlje,  Zagorje in Litija.

Prav vsi načelniki markacističnih odsekov že dalj časa opozarjajo na pomanjkanje članstva, saj za urejanje planinski poti skrbijo pretežno markacisti starejše generacije, katerim zaradi statusa upokojencev čas sicer ne predstavlja težav, je pa že vprašljiva njihova fizična zmogljivost. Podmladek med markacisti je tako na kritični ravni, kar je bilo vidno tudi na shodu na Gorah, kjer sva bila prisotna le dva pripadnika mlajše generacije markacistov. Razveseljivo pa je dejstvo, da je ob tem PD Lisca Sevnica uspelo pridobiti štiri nove pare pridnih rok – markacista pripravnika sta lani postala Beno Dergan in Jože Zemljak.

Skupno so posavski markacisti opravili okoli 1800 ur prostovoljnega dela na področju vzdrževanja in markiranja posavskih planinskih poti, na 19. shodu, ki je potekal pod gostiteljsko taktirko Planinskega društva Dol pri Hrastniku, pa je bila izpostavljena že dalj časa pereča tema nezadostnega financiranja – ob dveh milijonih evrov, s katerimi povprečno razpolaga Planinska zveza Slovenije, se za ohranjanje planinskih poti, ki so osnova pohodniške dejavnosti, markacistom nameni le okoli 20.000 EUR, zaradi česar je bil na srečanju sprejet sklep, da se na osnovi tega dejstva, ki se kljub dolgoletnem stanju sramotno nizko financiranje ne premakne v spodbudno smer za markaciste, vodstvo Planinske zveze Slovenije na to poskuša opozoriti s protestnim pismom.

Foto: D.J., Meho Tokić

 

 

Share
Ostale novice iz Posavja