Gasilstvo

Društvo invalidov Radeče in njihovih 20 let

DI-Radee20-letnica2018-09-1402Društvo invalidov Radeče letos praznuje 20-letnico ustanovitve in plodnega delovanja. V okviru občinskega praznika je prejelo Zlatnik Občine Radeče, dvajseto obletnico pa so invalidi obeležili s svečano prireditvijo v radeškem domu kulture v petek, 14. septembra.

Na prireditvi so sodelovali: Glasbena šola Laško-Radeče in Folklorno društvo Brusači. Program je povezovala Urška Klajn. Številne navzoče je pozdravil predsednik Franc Gros, ki je poudaril, da je v prejeti Zlatnik Občine Radeče vtkan doprinos vsakega izmed članov po njihovih zmožnostih, sposobnostih in volji.

Po pozdravu župana Tomaža Režuna je bil slavnostni govornik predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije Drago Novak, ki je društvu predal priznanje ZDIS za 20-letno uspešno delo z invalidi.

Na prireditvi so bila podeljena priznanja uspešnim in požrtvovalnim članom društva ter priznanja za posebne zasluge v društvu. Prejeli so jih: predsednik Franc Gros, tajnica Ida Rozman in predsednik socialne komisije Ivan Kink.

Na prireditev so prišli predsedniki in predstavniki društev invalidov iz Zasavja in Posavja, katerim je društvo podelilo zahvale in darila. Društvo se je zahvalilo Občini Radeče za izdatno pomoč društvu kot tudi vsem drugim donatorjem in ustanovam v občini, s katerimi dobro sodelujejo že vrsto let.

Pomembno geslo DI je: »Nič o invalidih brez invalidov«. Tako je vseskozi njegov cilj: uveljavljanje človekovih pravic, nediskriminacija, socialna pravičnost in enake možnosti delovnih invalidov ter oseb s telesno okvaro. Spodbujajo delovne invalide in osebe s telesno okvaro na opiranje na lastne moči ter sposobnost vključevanja v družbo in sodelovanje v vsakdanjem življenju. V okviru ZDIS nudijo pomoč za ekonomsko, socialno, zdravstveno in pravno varstvo. Njihovi člani so kljub invalidnosti aktivni na raznih področjih zunaj društva. Dobro sodelujejo s sosednjimi društvi v športu, na razstavah ročnih del in srečanjih.

Pripravil: Jože Potrpin

Share
Ostale novice iz Posavja