Predlagajte zaslužne kulturnike za prejem občinskega priznanja!

Obina-RadeePriznanje-Ivana-PecaOd leta 2006 dalje poteka v Radečah z Odlokom o priznanjih Občine Radeče določena možnost podelitve priznanja posameznikom, skupinam občanov in društvom - Priznanje Ivana Pešca. Rok za oddajo letošnjih predlogov se izteče 11. decembra. Premislite, kdo so zaslužni za prejem takega priznanja in občani tudi aktivno pristopite s predlogi.

Predloge za podelitev priznanja v obliki miniature Plečnikovega spomenika in listine, lahko pošljejo občani, politične stranke, krajevne skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti, do 11. decembra na naslov Občine Radeče.

Sicer je Priznanje Ivana Pešca eno izmed štirih priznanj, katere podeljuje Občina Radeče in je namenjeno tistim, ki s posebnimi dosežki in uspešnim delovanjem na področju kulture prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov ter so pomembni za razvoj in ugled Občine Radeče.

Dosedanji prejemniki Priznanja Ivana Pešca so: Štefanija Felser (2006), Taja Balog (2007), Jadrenka Štovičej (2008), Jože Rus (2009), Saša Plevel (2010), Milan Gorišek (2011), Franc Gros (2012), Prosvetno društvo Vrhovo (2013), Bojan Sumrak (2015), Jože Barachini (2016) in Tanja Sonc (2018).

Priznanja - ker ni bilo podanih predlogov - Občina Radeče ni podelila leta 2014 in 2017, kot tudi ne ob letošnjem kulturnem prazniku.

 

Share
Ostale novice iz Posavja